Vidurinės mokyklos edukacinis kryptingumas įvairiatautėje aplinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurinės mokyklos edukacinis kryptingumas įvairiatautėje aplinkoje: disertacija
Alternative Title:
Educational Goals of Secondary Schools in a Multicultural Environment
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje siekiama išnagrinėti vidurinės mokyklos edukacinį kryptingumą įvairiatautėje aplinkoje. Tyrimui naudoti duomenys iš anketinės apklausos, kurios pagalba buvo apklausti tiek moksleiviai, tiek mokytojai, o siekiant papildyti ir pagilinti surinktų duomenų interpretaciją trijose mokyklose buvo suformuotos focus grupės. Pirmojoje darbo dalyje remiantis Lietuvos autorių darbų analize išryškinamas sociokultūrinio konteksto ir mokyklos veiklos sudėtingumas; aptarta kultūrinio pliuralizmo samprata bei, naudojantis istorijos mokymo pavyzdžiu, edukacinio poveikio komplikuotumas mokymo tikslų ir turinio adekvatumo požiūriu. Taip pat atkreipiamas dėmesys į ribotus resursus, iššūkius, su kuriais susiduria mokykla, gausą ir lanksčios mokyklos kaitos paradigmos būtinybę. Antrojoje dalyje aprašomi ir analizuojami atlikto tyrimo rezultatai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis dissertation aims to analyse the purposefulness of secondary education in a multicultural environment. The research draws on the data of questionnaires used to survey both teachers and schoolchildren. Furthermore, in order to supplement and deepen the interpretation of the collected data, focus groups were formed in three schools. The first part of the dissertation analyses the works of the Lithuanian scholars to highlight the complexity of the sociocultural context and the activities of schools; discusses the notion of cultural pluralism; and, using the example of history teaching, reveals the complexity of the educational impact in terms of the study goals and the content adequacy. Moreover, the dissertation notes the limited resources and the various challenges faced by the school, as well as the necessity of the paradigm of the flexible transformation of the school. The second part describes and analyses the results of the research performed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10754
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 62
Export: