Lietuvių nacionalinis charakteris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje : ar galime vadintis darbščiaisiais pavyduoliais?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių nacionalinis charakteris lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje: ar galime vadintis darbščiaisiais pavyduoliais?
Alternative Title:
Lithuanian national character in Lithuanian world-view: can we call ourselves the most hard-working detractors?
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2009, t. 8, p. 244-252
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbos pasaulėvaizdis; Nacionalinis charakteris; Naivioji psichologija; Language world-view; Naïve psychology; National characte; Etnolingvistika; Ethnolinguistics; National character.
Keywords:
LT
Etnolingvistika; Kalbos pasaulėvaizdis; Nacionalinis charakteris; Naivioji psichologija.
EN
Ethnolinguistics; Language world-view; Na?ve psychology; National characte; National character.
Summary / Abstract:

LTPavadindami daiktą ar reiškinį, t. y. suteikdami vardą, mes parodome, kad jį pažįstame, suprantame esmę. Papildomos informacijos suteikia ir abstraktaus fenomeno pavadinimą patikslinantis apibūdinimas. Šio straipsnio tikslas - aptarti tuos charakterio bruožus, kurie lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje priskiriami nacionaliniam charakteriui, t. y. patikslinami apibūdinimu lietuviškas (lietuviška). Darbo medžiaga rinkta iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt). Peržiūrėta daugiau nei 20 000 žodžių lietuviškas ir lietuviška vartojimo pavyzdžių. Rengiant straipsnį buvo remtasi šių žodžių ir charakterio bruožus pavadinančių leksinių vienetų junginiais. Išanalizavus vartojimo pavyzdžius paaiškėjo, kad neretai lietuvio nacionaliniam charakteriui priskiriami antonimiški bruožai: tekstuose lietuvis kuklus ir teisuoliškas, santūrus ir išdidus, darbštus ir neveiklus, tingus. Antonimiškumą galima paaiškinti ir paties aprašomo objekto specifika. Kai kalbama apie tokio pobūdžio fenomenus, labai svarbus yra atskaitos taškas. Paprastai nacionalinio charakterio bruožas dar patikslinamas ir konkretesniu apibūdinimu, kuris atspindi ir abstraktaus fenomeno vertinimą. Dažniausiai minimi lietuvių charakterio bruožai yra darbštumas ir pavydas. Kalbos pasaulėvaizdyje fiksuojami ne tik lietuvių charakterio bruožai, bet ir kiti specifiniai lietuviški vidinio pasaulio fenomenai. [Iš leidinio]

ENWhen we name a thing or a phenomenon, i. c when we give a name, we show that we know it and understand its essence. The description that specifies the name of an abstract Phenomenon gives additional information. The aim of the present paper is to discuss those character features which are ascribed to the national character, i. c specified by the description Lithuanian. The data is drawn from the Contemporary Lithuanian Language Corpus (access via Internet http://donelaitis.vdu. lt.). The analysis is based on those word-combinations which name character features. The conclusion is that quite often the antonymic features are ascribed to Lithuanian national character. In the texts under analysis, a Lithuanian is humble and self-righteous, reserved and proud, hard-working and passive, lazy. The antonymity can be explained by means of the peculiarity of the object which is described. When such phenomena are discussed the starting point is very important. Usually the feature of national character is specified by more particular description that reflects the estimation of an abstract phenomenon. Diligence and envy are most often mentioned Lithuanian character features. In the language worldview, not only Lithuanian character features, but also other specific Lithuanian phenomena of the inner world are recorded. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21804
Updated:
2018-12-17 12:29:28
Metrics:
Views: 124    Downloads: 18
Export: