Studijų universitete kokybės vertinimo aspektai : studentų požiūrio tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų universitete kokybės vertinimo aspektai: studentų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
Studying at university quality's estimation's aspects: survey of students' opinion
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 117-121
Keywords:
LT
Mokykla / School; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami Klaipėdos universitete atliktos žurnalistikos studijų programos kokybės vertinimo studentų apklausos rezultatai. Remiantis pastarųjų analize išryškinama respondentų studijų kokybės samprata, nagrinėjamos jos vertinimo ypatybės, apžvelgiami studentų nurodyti kokybiško studijų proceso veiksniai. Taip pat analizuojamos studijuojamos programos bei studentų poreikių sąsajos. Pirmine vidinio studijų, kaip edukacinio proceso, kokybės vertinimo ašimi laikytina dėstytojų ir studentų sąveika, apimanti daug aspektų: konkrečios programos dalykų turinį, jų perteikimo būdus bei metodus, savarankiško darbo organizavimą, studentų atsiskaitymo formas, pedagoginio bendravimo ypatybes, materialines sąlygas, padedančias šią sąveiką realizuoti. Organizuojant studijų programos dalykų visumos vertinimą, galima tikėtis validesnių rezultatų nei ribotose vieno dėstomo dalyko vertinimo apklausose, nes remiamasi visuminiu kontekstu, sumažinančiu subjektyvumo faktorių. Studijų programos dalykai, kurių pagrindines žinias ir gebėjimus studentai įgijo vidurinėje mokykloje, yra nepakankamai orientuoti į specialiųjų žinių ar gebėjimų perteikimą bei lavinimą. Studentai, vertindami dėstymo kokybę, išskyrė šiuos parametrus: informacijos perteikimo sistemingumas, dalykiškumas, aiškumas, įdomumas; kurso sąsajos su praktika; vertinimo objektyvumas ir adekvatumas išdėstytam kursui; savarankiško darbo organizavimas; asmeninės dėstytojų savybės. Būsimieji žurnalistai pasigenda kalbėjimo viešai bei darbo su rašytiniais tekstais gebėjimų, kuriais iš esmės pagrįstas žurnalistų darbas, ugdymo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universitetai; Studijų kokybė; Vertinimas; University; Quality of study; Estimation.

ENThe article gives the results of a survey on the assessment of quality of studies of journalism at Klaipėda University. Based on their analysis, the concept of quality studies, peculiarities of their assessment, as well as factors determining them have been presented. The article also analyses links between the study programme and students’ needs. Interaction between students and teachers is considered the major factor that determines the of quality of studies, and it embraces many aspects: the content of concrete subjects, ways and methods of teaching, organisation of independent tasks, the forms of students’ performance results, characteristics of educational communication, as well as material base that helps realise this interaction. In organising a general assessment of subjects included in the programme we can expect more thorough results than those if only one subject was assessed, because general evaluation reduces subjectivity. Subjects of the programme the basics and skills of which students have acquired at secondary schools are not sufficiently oriented towards teaching and developing special knowledge and skills. The following parameters have been distinguished by students with respect to the quality of studies: organisation of teaching, efficiency, clear and interesting presentation of a subject, the correlation between the theory and practise, objective and adequate to assessment, organisation of independent tasks, and individual characteristics of teachers. The future journalists lack open discussions and the development of skills with written texts on which the work of a journalist is mainly based.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6172
Updated:
2018-12-17 11:48:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: