Studentų pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai: Vilniaus kolegijos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai: Vilniaus kolegijos atvejis
Alternative Title:
Factors affecting student’s satisfaction with their studies: case of Vilniaus kolegija/university of applied sciences
In the Journal:
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Paslaugų kokybė; Studentų pasitenkinimas; Vartotojo elgsena.
EN
Perception of quality; Service quality; Student satisfaction; User behavior.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Vilniaus kolegijos studentų pasitenkinimą studijomis įtakojantys veiksniai. Straipsnis parengtas remiantis Vilniaus kolegijoje atliktu studentų pasitenkinimo studijomis ir jį įtakojančių veiksnių tyrimu, atliktu 2016 m. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atlikto empirinio tyrimo rezultatais, aptariama, kokie veiksniai labiausiai daro įtaką studentų pasitenkinimui arba nepasitenkinimui studijomis Vilnius kolegijoje. Didžiausią įtaką studento kaip paslaugos gavėjo pasitenkinimui daro šie veiksniai: studijų kokybė, studijų organizavimas, materialinių išteklių prieinamumas ir pakankamumas. Mažiausiai reikšmingi veiksniai, studentų vertinimu, yra galimybė įsitraukti į fakulteto / Kolegijos akademinę bendruomenę, meninės saviraiškos ir sporto galimybės mokykloje. [Iš leidinio]

ENThis article aims to identify the factors that may influence students’ satisfaction with their studies at Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences. The article is based on the research on students’ satisfaction with their studies and factors influencing the satisfaction, which was carried out at VK in 2016. Analysis of scientific literature and the empirical research results reveal the factors that most influence the students’ satisfaction or dissatisfaction at Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences. The factors that mostly affect the student’s, as the recipient of the service, satisfaction are: the quality of studies, study organization, availability of material resources and adequacy. According to the students, the least important factors are: the possibility to get involved in the faculty /college academic community, artistic expression and sports opportunities. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82443
Updated:
2020-04-24 06:55:41
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: