Kūno kultūros specialybės universitetinių studijų kokybės vertinimas : studentų nuomonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kūno kultūros specialybės universitetinių studijų kokybės vertinimas: studentų nuomonė
Alternative Title:
Assessment of quality of university studies of physical education: students' opinion
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 15, p. 162-176
Keywords:
LT
Mokymas ir mokymasis; Požiūris; Studentai; Studijų kokybė.
EN
Attitude; Quality of studies; Students; Teaching and learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami universitetinių studijų esminiai bruožai, analizuojamas kūno kultūros specialybės studentų požiūris į studijų kokybę, vertinant jų sampratą, kas yra mokymasis ir ką reiškia mokytis, aptariamos studentų mokymo ir mokymosi tobulinimo galimybės jų patirties (paviršinio ir giluminio požiūrio į mokymąsi) kontekste. Siekiant nustatyti, kaip studentai vertina studijas ir jų kokybę, taikytas „Mokomojo dalyko patyrimo klausimynas“ („Course Experience Questionnaire“ - CEQ). Aptarti pagrindiniai studentų požiūrio į mokymą(si) aukštojoje mokykloje aspektai: mokymas ir mokymasis, mokymo(si) tikslai, mokymo(si) krūvis, mokymo(si) vertinimas ir savarankiškumo raiška, mokymo metodų įvairovė, akademinių studijų tobulinimo galimybės. [Iš leidinio]

ENThe article discusses essential features of university studies, analyses physical education speciality students' attitude towards quality of studies, evaluating their conception what is learning and what it means to learn, discusses possibilities of improving students' teaching and learning in the context of their experience (superficial and deep approach to learning).In order to identify how students evaluate studies and their quality, "Course experience questionnaire" was applied. Key aspects of students' attitude towards teaching/learning in the higher educational institution were discussed. These include: teaching and learning, goals of teaching/learning, load of teaching/learning, assessment of teaching/learning and manifestation of independence, diversity of learning methods, possibilities of improving academic studies. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32237
Updated:
2018-12-17 12:53:58
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: