Educators of arts teachers: coherence between professional development and teaching quality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Educators of arts teachers: coherence between professional development and teaching quality
Alternative Title:
Meno dalykų mokytojų rengėjai: kvalifikacijos kėlimo ir dėstymo kokybės santykis
In the Journal:
Keywords:
LT
Arts teacher; Dėstymo kokybė; Educator; Kokybė; Kvalifikacijos kėlimas; Meno dalykų mokytojai; Meno dalykų mokytojas; Mokymas; Pedagogas; Professional development; Rengėjai; Teaching quality.
EN
Arts teacher; Arts teacher, educator, teaching quality, professional development; Educator; Professional development; Teaching quality.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymo švietimo principai yra deklaruojami įvairiuose Lietuvos ir Europos švietimo dokumentuose, aukštųjų mokyklų nuostatuose. Tačiau, kyla klausimas, kaip jie įgyvendinama aukštojo mokslo studijų praktikoje, rengiant meno dalykų mokytojus. Todėl darbe siekiama atskleisti meno dalykų mokytojų rengėjų kvalifikacijos kėlimo ir dėstymo kokybės santykio aspektus bei atsakyti į klausimus: kokiose srityse, kokiomis formomis ir būdais dėstytojai, rengiantys būsimus meno pedagogus, kelia kvalifikaciją; kokia yra bakalauro ir magistro programų studentų nuomonė apie dėstymo kokybę; kaip siejasi kvalifikacijos tobulinimo sritys ir dėstymo kokybė. Tyrimo objektas – meno dalykų mokytojų rengėjų kvalifikacijos kėlimo ir dėstymo kokybės santykis. Atlikto tyrimo ir studentų apklausos analizė parodė nuomonių skirtumus tarp bakalauro ir magistro programų studentų. Daugumoje atvejų magistrantai pozityviau vertino dėstymo kokybę nei bakalaurai. Apibendrinant daroma išvada, kad būsimų meno dalykų mokytojų nuomonė apie dėstymo kokybę yra teigiama, ypač dėstytojų dalyko žinių ir savarankiško mokymosi skatinimo srityse. Tačiau mokymo metodų įvairovė, probleminių klausimų kėlimo ir sprendimo galimybės, bakalauro studijų atveju ir vertinimo objektyvumo sritys rodo mažesnio studentų skaičiaus teigiamą vertinimą. Lyginant dėstytojų kvalifikacijos kėlimo ir studentų teigiamo dėstymo kokybės vertinimo sritis, atsiskleidė dėstytojų dalyvavimo universiteto projektuose, tobulinančiuose edukologų rengimą, ir teigiamos bakalauro studentų nuomonės apie dalykų atnaujinimą sąsajos.

ENThe principles of education for sustainable development implemented in Lithuanian education system shifted perceptions of teachers' roles from disseminating knowledge towards developing students' competences of responsible, critical and creative thinking and acting. Arts teachers' competency to effectively implement goals of arts education in schools is closely related to their education and its quality, which is mainly connected with competences of academic staff, i.e. educators. It is very important that teacher educators are engaged in the permanent professional development closely connected with the area of their subject. The given research aimed to examine coherence between professional development and teaching quality of academic staff of Department of Arts Education in Lithuanian University of Educational Sciences Faculty of Education. 90 students of dance pedagogy, theater pedagogy BA level and dance pedagogy, music pedagogy and visual arts pedagogy MA level participated in the survey. The findings revealed that students have positive opinion about high level of educators' subject knowledge, but lower about variety of teaching methods applied in study process and assessment objectivity in BA programmes. [text from author]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37193
Updated:
2018-12-17 13:16:08
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: