Intelektinių galių plėtra panaudojant metodus, skatinančius dešiniojo smegenų pusrutulio veiklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinių galių plėtra panaudojant metodus, skatinančius dešiniojo smegenų pusrutulio veiklą
Alternative Title:
Development of intellectual powers using the methods that induce the activity of the right brain hemisphere
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2003, Nr. 2 (9), p. 163-172
Keywords:
LT
Aklieji ir silpnaregiai vaikai; Intelektas; Specialusis ugdymas.
EN
Blind and visually impaired child; Intelect; Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami naujų vaiko intelektinių galių plėtros, panaudojant kinestezinę patirtį, paieškos rezultatai: teorinės prielaidos ir aklų bei silpnaregių vaikų dailinio ugdymo praktikos apibendrinimas. Teoriniu ugdymo pamatu pasirinktos Vygotskij ir Merlo-Ponti idėjos. Praktinio tiriamojo darbo metodologija grindžiama taktilinės patirties ir raiškos sąveikos modeliu. Išskirtinė vieta šiame modelyje skiriama kalbai. Taigi sukuriamos visapusiškos patirties, jos refleksijos ir raiškos sąlygos, padedančios vaikui suvokti save ir įgyti naują patirtį. Pagrindiniu pedagoginio poveikio efektyvumo rodikliu laikoma individuali aklo ir silpnaregio vaiko plastinės raiškos dinamika. [Iš leidinio]

ENThis article refers to the anthropocentric school, which focuses on a particular child and the conception of the development of the aggregate intellectual powers. This concept states that the best conditions for the optimum learning are created using the activity of both the left and the right brain hemispheres. This problem is solved by accompanying the process of learning with plastic expression (modeling) that is based on touching experience. The research related to the specialization of the right brain hemisphere to process the information acquired by touching has revealed the link between the two brain hemispheres. The article presents the research results of the development of the new intellectual powers of the child: the summation of theoretical assumptions and the artistic practice of the blind and visually impaired children. The ideas of L. S. Vygotsky and M. Merlo-Ponti are chosen as the base for the theoretical education. The methodology of the research is predicated on the model of the interaction between experience acquired by touching and expression. The exceptional attention is paid to the speech. The conditions for the versatile experience, its reflection and expression are created in the same way. Such conditions help the child to perceive himself/herself and to'acquire new experience. The main indicator of the efficiency of the pedagogical influence is the dynamics of the plastic expression of the blind and visually impaired child. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61107
Updated:
2018-12-17 11:19:42
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: