Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pedagogų identifikavimosi su institucija raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pedagogų identifikavimosi su institucija raiška
Alternative Title:
Manifestation of institutional identification of teachers in special foster homes
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 72-81
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aktualizuojama mažai specialiojo ugdymo sistemoje nagrinėta tema, kurioje analizuojami specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pedagogų identifikavimosi su institucija klausimai. Jais bandoma įvertinti ne tik pedagogų identifikavimosi su institucija, kurioje jie dirba, ypatumus, bet ir atskleisti juos sąlygojančius veiksnius. Ieškant atsakymo į šiuos klausimus taikytas apklausos raštu metodas, kuriame buvo sukonstruotos dvi skalės, skirtos emociniam ir vertinamajam identifikacijos su institucija komponentams nustatyti. Apklausoje dalyvavo pedagogai iš visų šalyje esančių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų (N = 76). Tyrimo duomenimis, tik pusė apklaustų pedagogų identifikavo save su institucija emociškai, t. y. jie didžiuojasi, kad joje dirba, ir jeigu reikėtų rinktis iš naujo, vėl norėtų čia dirbti, be to, jiems ne tas pats, ką kiti mano apie šiuos globos namus. Dar silpniau tirti pedagogai identifikuoja save su institucija vertinamuoju požiūriu, t. y. jų netenkina darbo sąlygos, santykiai su ugdytiniais. Taip pat rastas atvirkštinis ryšys tarp emocinio ir vertinamojo identifikacijos su institucija komponentų bei atskleistos šių komponentų sąsajos su socialiniais demografiniais veiksniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pedagogai; Emocinė ir vertinamoji identifikacija su institucija.; Teachers of special educational institutions and foster homes; Emotional and evaluative institutional; Identification.

ENThe article actualizes the subject, little studied in the system of special nurturing, which analyzes the issues of identification of pedagogues of special children nurturing institutions and foster homes with the institution of their employment. The issues are employed in order to attempt not only to evaluate the peculiarities of the pedagogues’ identification with the institution of employment, but also to reveal the factors, determining such peculiarities. When searching for the answers to the said questions the method of written questionnaire was applied. The questionnaire included two scales for identification of the emotional and evaluating components of identification with the institution. Pedagogues from all the special children nurturing institutions and foster homes of the country (N = 76) participated in the survey. According to the data of the study, only a half of the surveyed pedagogues emotionally identified themselves with the institution, i. e. were proud to be employed at the institution and stated, that if they had to choose an institution of employment again, they would choose the same institution, and that they care what others think of the institution. The surveyed pedagogues identified themselves with the institution in the evaluating sense even weaker, i. e. they are dissatisfied with the working conditions and their relationship with the nurtured persons. In addition, the feedback between the emotional and evaluating components of the identification with the institution was established and the interrelations between the components and the social demographic factors were revealed.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14355
Updated:
2018-12-17 12:12:12
Metrics:
Views: 57    Downloads: 2
Export: