Abraham Cahan's "Vilna" and the roots of "Litvak" realism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Abraham Cahan's "Vilna" and the roots of "Litvak" realism
In the Journal:
Lituanus. 2006, vol. 52, no. 4, p. 46-69
Keywords:
LT
Abraham Cahan; Paberžė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Literatūros istorija / Literary history; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas žydų tautybės apsakymų ir romanų autoriaus Abrahamo Cahano (1860-1951) gyvenimas ir kūryba – siekiama atskleisti lietuviškuosius, pirmiausia – Vilniaus, įspaudus rašytojo tekstuose. Cahano kūryba, parašyta jo prisijaukinta amerikietiškąja idioma, kilo iš asmeninės patirties žydų getuose Niujorke ir Rytų Europoje. Rašytojo kūryba išsiskyrė objektyviu socialinės aplinkos paveikslu, ypač nematomos Amerikos miestų gyvenimo pusės vaizdavimu. Cahano kuriamų istorijų unikalumas slypi jų neretai humoristiniame dėmesyje „žemajam“ Niujorko gyvenimui, kurio pagrindiniai veikėjai – imigrantai. Didelę dalį vaizduojamo „vietinio kolorito“ psichologinio įtaigumo ir aprėpties sudaro kultūrinė analizė žvelgiant iš šalies. Nors Cahanas dažniausiai įvardijamas kaip Rusijos žydas, rašytoją tiksliau būtų pristatyti kaip Lietuvos žydą arba „litvaką“, gimusį caro Aleksandro II valdymo metu žydų bendruomenėje dabartinėje Paberžėje. Svarbi nuoroda, siekiant suprasti Cahano kūrybą yra carinės Lietuvos visuomenės istorija, liudijanti kultūrinių prieigų aktualumą imigrantų rašytojų tekstų suvokimui apskritai. Žydiškoji patirtis Cahanui leido išreikšti požiūrį ir atskleisti specifinę medžiagą, nepasiekiamą Amerikos autoriams. Jo kūrybos pobūdis ir metodas įvardijamas kaip žydų-Amerikos realizmas, bet visi galimi Cahano kūrinių apibūdinimai turėtų įimti ir unikalų „litvako“ faktorių bei platų Rytų Europos istorijos bei XIX a. pabaigos carinės Lietuvos kontekstą.Reikšminiai žodžiai: Abraham Cahan; Amerikos žydų literatūra; Leidėjas; Lietuvių - žydų santykiai; Lietuvos kultūros istorija,"litvakų" realizmas; Litvakas; Rašytojas; Realistinis menas; Tapatybė; Abraham Cahan; Editor; Identity; Jewish - Lithuanian relations; Jewish-American literature; Lithuanian cultural history, "Litvak"realizm; Litvak; Realistic art; Writer.

ENThe article discusses the life and creative work of Abraham Cahan, a Jewish short-story writer and novelist (1860–1951). The article aims to reveal Lithuanian, first of all Vilnius, traces in the writer’s texts. A. Cahan’s creative work written using his favourite American idiom is based on his personal experience in Jewish ghettos in New York and Eastern Europe. The writer’s works distinguish themselves through an objective picture of social environment, in particular, through depiction of an invisible side of American urban life. Uniqueness of stories by A. Cahan lies in their often humorous attention to New York’s “low” life, the central characters of which are immigrants. Cultural analysis from the outside constitutes a large part of psychological force and coverage of “local colouring” depicted. Although A. Cahan is usually referred to as a Jew from Russia, it is more exact to introduce the writer as a Jew from Lithuania or a Litvak (Lithuanian Jew) who was born in a Jewish community in current Podberezhie during the ruling of Czar Alexander II. An important reference helping to understand A. Cahan’s creative work is the history of society in Czar Lithuania, testifying the relevance of cultural access to the perception of texts by immigrant writers in general. Jewish experience enabled A. Cahan to express his attitude and to reveal specific material unavailable for American authors. The nature and method of his creative work are referred to as Jewish-American realism, but all possible descriptions of A. Cahan’s works should include a unique “Litvak” factor and a broad context of the history of Eastern Europe and of the late-19th-century Czar Lithuania.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40687
Updated:
2017-09-20 15:21:32
Metrics:
Views: 22
Export: