Historians as nation state-builders : the formation of Lithuanian university 1904-1922

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Historians as nation state-builders : the formation of Lithuanian university 1904-1922
Publication Data:
Tampere : Tampere university press, 2005
Pages:
367 p.
Series:
  • Studies in European societies and politics
  • Acta electronica Universitatis Tamperensis; 441
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Acknowledgements — Introduction — The historians' concept of nationalism and the politics of independence — Petras Klimas concept — Is nationalism the underlying idea of the twentieth century? The fate of Lithuania — Independence and ways to achieve independence — Stages of creating an independent state — Forms of governing the Lithuanian state — The territory of the nation state - the ethnic-national law — Relations with neighbouring countries: The Vilnius question and the Gardinas delegation — National minorities and the founding of the nation state — Education: illiteracy as an obstacle in building of the nation state — The concept of a national Vilnius University 1915-1919 — The moderators of the national Vilnius University in Autumn 1915-May 1918: Purickis, Šliūpas and Klimas — The re-establishment of a national Vilnius University May 1918-January 1919: Voldemaras, Purickis, Biržiška, Yčas and Klimas — A new University in the midst of wars — Private higher education in independent Lithuania 1919-1922 — The Learned Courses in Vilnius 1919-1921: Biržiška and Janulaitis — Activities of Lithuanians in the United States: Šliūpas — An alternative to Vilnius University: the Advanced Courses in Kaunas —Struggles in defining the new University 1921-1922 — The idea of a Catholic University — Changes in the structure of the University— The opening of the University of Lithuania — Between nationalism and internationalism! The influence of the universities of Eastern and Western Europe on the new University of Lithuania — Studies in Russian Universities up to 1914 — Studies at universities abroad 1918-1922 — The international relationships of the Advanced Courses — The international relationships of the University of Lithuania in the interwar period — Conclusions — Bibliography — Appendix.
Summary / Abstract:

LTPo Pirmojo pasaulinio karo Rusijos ir Vokietijos imperijų žlugimas sudarė galimybes trims rytų Baltijos regiono tautoms – lietuviams, latviams ir estams – kurti nepriklausomas tautines valstybes. Vienas svarbiausių to meto veiksnių buvo platus tautinis judėjimas. Istorikai, ne tik buvo tautinio judėjimo priešakyje, bet ir vaidino svarbų vaidmenį formuojant tautinį tapatumą ir kuriant tautinę valstybę. Knygoje analizuojamos lietuvių istorikų idėjos ir koncepcijos tautos, nacionalizmo, tautinio tapatumo, tautinės valstybės, valstybingumo klausimais, t. y. kaip jie suprato nacionalizmą ir kaip apibūdino tautinę valstybę, kurią reikėjo kurti 20 a. pradžioje. Knygos autorė Lietuvos universiteto klausimą nagrinėja kaip sudėtinę tautinės valstybės dalį, t. y. kokį universitetą lietuvių istorikai siūlė kurti naujoje nepriklausomoje valstybėje. Ji aptaria istorikų pažiūros dėl universiteto šiais esminiais klausimais: koks turi būti kuriamas universitetas: pasaulietinis ar katalikiškas? Universitetas turi būti kuriamas visuomenės ar tautinės valstybės poreikiams tenkinti? Kokia kalba turi vykti studijos universitete? Universitetas turi būti labiau tautinis ar tarptautinis? Lietuvos universiteto kūrimas aptariamas tautiniame ir tarptautiniame kontekste [Iš leidinio]

ENLithuanian independence was shaped by the conflicts among the great powers in the Baltic region. This study examines the formation of Lithuanian state at the beginning of the 20th century. Lithuanian historians had a key role in this process. The author analyses the concepts and views of Lithuanian historians in relations to issues of nationalism. The creation of the Lithuanian university is discussed as a manifestation of this new nation state. The questions explored include what kind of university was necessary for the newly established state (should the university be Catholic or secular? Was it necessary to form the university for the needs of the society or for national purposes? What should the language of studies at the university be; should the university be national or international?) and; in what way the international cooperation of historians influenced the formation of the University of Lithuania [From the publication]

ISBN:
9514463129
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1841
Updated:
2020-10-01 17:38:47
Metrics:
Views: 15
Export: