Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje
Alternative Title:
Historical testimonies of Jonas Rimašauskas' collection in the library archives of Kent university, USA
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 16, p. 133-147. Regionas laisvės kovose: istorija ir atmintis
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Anketos; Archyvinė kolekcija; Holokaustas; Istorinė tiesa; Išeivija; JAV; Jonas Rimašauskas; Kento valstybinis universitetas; Lietuvių išeivija; Žydų gelbėtojai.
EN
Archival documents; Diaspora; Historical truth; Holocaust; Jonas Rimašauskas; Kent State University; Lithuanian diaspora; Rescuers of Jews; USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas JAV Kento valstybinio universiteto Specialiųjų rinkinių ir archyvų skyriuje saugomas Jono Rimašausko (1920-1972) rinkinys. Rimašauskas Lietuvos visuomenei labiau žinomas tik pastaraisiais metais, kai buvo paskelbta, kad jis yra Adolfo Šapokos archyve rastų tekstų apie žydų gelbėtojus autorius. Tie tekstai ir žydų gelbėtojų Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje sąrašai buvo išspausdinti 2008 m. knygoje „Žydų gelbėtojai“. Šios knygos tiriamoji medžiaga (anketos) saugoma Kento universiteto archyvuose. Rimašauskas, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, Štuthofo koncentracijos stovyklos belaisvis, po karo įkūrė Tautinės martirologijos skyrių ir iki gyvenimo pabaigos rinko deportuotų, persekiotų, įkalintų stovyklose, nacių žiaurumo aukų sąrašus, gyvų liudininkų prisiminimus, kurie saugomi Kento archyvuose. Straipsnyje aptariamos 1948 m. patvirtintos „Žydų tautybės asmenų globos nacių okupacijos metais Lietuvoje anketos", paliudijusios, kad šimtai Lietuvos inteligentų, kunigų, mokytojų, gydytojų karo metais globojo ir gelbėjo žydų tautybės asmenis. Pateikiami konkretūs žydų gelbėtojų pavyzdžiai iš Šiaulių apskrities. Aptariama ir antroji anketa „Anketos apie Amerikos lietuvių suteiktą pagalbą lietuviams tremtiniams DP stovyklose ir atvykus į JAV“, kuri svarbi mokslininkams, tyrinėjantiems lietuvių emigracijos raidą, lietuvių kalbos raidą išeivijoje JAV. Archyvinės medžiagos, esančios Kento universiteto archyvuose, analizė parodė, koks svarbus turi būti tyrėjo požiūris į tyrinėjimo lauką, kuriame susikerta nuskriaustieji ir skriaudikai, baudėjai ir gelbėtojai. [Iš leidinio]

ENPaper introduces Jonas Rimašauskas' (1920-1972) collection of documents kept in the Department of Special Collections and Archives of Kent State University, USA. J. Rimašauskas became familiar to Lithuanian society in recent years after announcing that he was the author of records on Jew rescuing now kept in A. Šapoka's archive. The records about and lists of Jew rescuers in Lithuania during World War II were published in a book "Žydų gelbėtojai" (Rescuers of Jews) in 2008. Questionnaire survey material is kept in the archives of Kent University. J. Rimašauskas, participant of the anti-Soviet and anti-tsarist resistance movement, prisoner of Stutthof concentration camp, after the war set up a division of Lithuanian Martyrology and all his life made up lists of the deportees, persecuted, imprisoned, sent to camps, victims of the Nazi regime, recorded memories of witnesses to the Holocaust. The paper discusses the questionnaire Assisting Persons of the Jewish Nationality in Lithuania during the Nazi Occupation (approved in 1948). The collected material evidences that hundreds of the Lithuanian intelligentsia, priests, teachers, doctors helped to save Jews during the war, cases of rescue of Jews in Šiauliai County are provided. Material of the second questionnaire Supporting Lithuanian Displaced Persons in Camps and Refugees in the USA is important for researchers who investigate the development of Lithuanian emigration. Analysis of the material kept in the archives of Kent University is important forresearchers who deal with wartime issues, victims, perpetrators, rescuers in the Holocaust. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52839
Updated:
2018-12-17 13:41:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 1
Export: