A Multi-ethnic city in transition: Vilnius's stormy decade, 1939-1949

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Multi-ethnic city in transition: Vilnius's stormy decade, 1939-1949
In the Journal:
Eurasian geography and economics. 2006, Vol. 47, no. 2, p. 153-175
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Demografija / Demography; Etninės mažumos / Ethnic minorities; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTJAV istorikas analizuoja didelius ir radikalius demografinius pokyčius Vilniuje 1939–1949 metais. Nagrinėjamas laikotarpis apima ir gyventojų žydų naikinimą vokiečių okupacijos metais, ir etnines bei fizines transformacijas prievarta inkorporavus Lietuvą į SSRS. Remiamasi statistine medžiaga, dokumentais, iš dalies archyvine medžiaga. Išskiriami keli specifiniai laikotarpiai: 1939 m. rugsėjis – 1941 m. birželis; 1941 m. birželis 1944 m. liepa; 1944 m. liepa – 1949 m. Per dešimtmetį Vilnius pabuvojo Lenkijos, Lietuvos Respublikos, du kartus SSRS ir Hitlerio Vokietijos jurisdikcijoje. 1931 m. gyventojų surašymo duomenimis, Vilnius 66% buvo lenkų miestas, 28% – žydų, 4% – rusų. Lietuviai tuomet nesudarė nė 1% miesto gyventojų. Nacių okupacijos metais buvo išnaikinti gyventojai žydai, po 1944 m. vasaros buvo priversti išvykti didelė dalis gyventojų lenkų. Lietuvių mieste esmingiau pradėjo daugėti po to, kai Vilnius tapo Tarybų Lietuvos sostine (kai kuriais duomenimis, dar vokiečių okupacijos metais; 1942 m. Vilniuje esą iš 140 tūkst. gyventojų per 33 tūkst. buvę lietuviai), tačiau pirmaisiais pokario metais dar sparčiau daugėjo rusų, kuriuos pranokti lietuviai įstengė tik 1959 m.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Vilnius; Etninis valymas; Nacių Vokietija; Lenkai; žydai; Vilnius; Wilno; Ethnic cleansing; Nazi Germany; Poles; Demografinis pobūdis; Jews; Išsidėstymas; Demographic character; Dislocation.

ENAn American historian traces major changes in the demographic character of Vilnius during 1939-1949, a period encompassing the dislocation of its population and destruction during World War 11 as well as the city's ethnic and physical transformation prompted by incorporation into the USSR. More specifically, the paper, based in part on archival material, details and contrasts the circumstances prevailing during several distinctive periods in the city's mid-20th century history (September 1939-June 1941, June 1941-July 1944, and July 1944-1949), when it was exposed to five successive slate jurisdictions (Poland, Lithuania, twice USSR, and Nazi Germany) and became the new Soviet capital of Lithuania. Journal of Economic Literature, Classification Numbers: 015, 018, R14. 1 figure, 89 references. Key words: Vilnius, Wilno, ethnic cleansing, historical geography, Nazi Germany, Lithuania, Poles, Jews. [From the publication]

ISSN:
1538-7216
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7139
Updated:
2021-01-20 19:12:40
Metrics:
Views: 60
Export: