Deklaruotos emigracijos ir nedarbo teritoriniai ypatumai Lietuvoje 2005-2009 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deklaruotos emigracijos ir nedarbo teritoriniai ypatumai Lietuvoje 2005-2009 m
Alternative Title:
Territorial patterns of declared emigration and unemployment in Lithuania in 2005-2009
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 2 (55), p. 139-148
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Migracija / Migration; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta teritorinė nedarbo ir deklaruotos emigracijos rodiklių pastarųjų 5 metų (2005–2009 m.) analizė savivaldybių lygmenyje. Bedarbystės ir emigracijos lygis savivaldybėse nagrinėtas prieškriziniu ekonominiu (2005–2008 m.) ir ekonominės krizės (2009 m.) laikotarpiais. Minėtų rodiklių pagrindu išskirti 6 savivaldybių klasteriai atskleidė ryškią bedarbystės ir emigracijos rodiklių pasiskirstymo teritorinę diferenciaciją. Problemiškiausi 5-asis ir 6-asis savivaldybių klasteriai sudaro nepalankiausių socialiniu-ekonominiu ir demografiniu požiūriu savivaldybių grupę. Didėjanti emigracija ir bedarbystė socialiniu požiūriu pažeistose teritorijose dar labiau gilina jų ekonominę depresiją ir socialinę degradaciją. Tokių teritorijų išskyrimas svarbus ir valstybės regioninės politikos kūrimo požiūriu ir gali tapti reikš-mingu ateities tarpvalstybinio mokslinio tyrimo objektu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bedarbystė; Emigracijos lygis; Emigracijos lygis, bedarbystė, savivaldybės, regioninė politika, teritorinė analizė; Regioninė politika; Savivaldybės; Teritorinė analizė; Emigration level; Emigration level, unemployment, municipalities, regional policy, territorial analysis; Municipalities; Regional policy; Territorial analysis; Unemployment.

ENThe article contains a territorial analysis of the indices of unemployment and declared emigration in 2005-2009 on a municipal level. The levels of unemployment and emigration in the periods before the economic decline (2005-2008) and during the economic decline (2009) were compared. Based on the mentioned indices, 6 clusters of municipalities were distinguished revealing a clear territorial differentiation of the indices of unemployment and emigration. The most problematic clusters 5 and 6 represent the most socially, economically and demographically unfavourable group of municipalities. The increasing emigration and unemployment in the socially most affected territories even more enhance the economic decline and social degradation. Distinguishing of the territories of this kind is important for development of national regional policy. They may become an important object of future international scientific research. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29186
Updated:
2018-12-17 12:58:39
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: