Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje
Alternative Title:
Differences and new trends in migration of demographic groups in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2019, t. 30, Nr. 4, p. 295-304
Keywords:
LT
Demografija / Demography; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinami skirtingų demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje bei aptariamas atskirų autorių požiūris į šalyje vykstančių migracijos procesų aktualijas. Vertinami tiek vyrų, tiek moterų migracijos tendencijų skirtumai. Analizuojami svarbūs demografinių pokyčių komponentai – emigracija ir imigracija, be kurių dabartiniu metu neįsivaizduojama atskirų šalių gyventojų ir jų grupių socialinė raida. Bene svarbiausias šios publikacijos prioritetas – migracijos diferenciacijos pasikeitimų išskyrimas ir vertinimas pagal gyventojų amžiaus grupes. Kaip rodo autorių atliktos analizės rezultatai, skirtingų amžiaus grupių migracinės nuostatos itin skiriasi ir gana sparčiai keičiasi. Tyrimo duomenys atskleidžia imigrantų ir emigrantų demografinių gupių struktūros pasikeitimų ypatumus. Tai rodo, kad socialiniu požiūriu šios grupės labai skiriasi, tačiau skirtumų priežastis ir stebimus migracinių nuostatų pasikeitimus galėtų atskleisti tik išsamesni sociologiniai tyrimai. Taip pat svarbūs šiame straipsnyje pateikti nauji statistiniai duomenys. Pavyzdžiui, autorių apskaičiuoti migracijos rodikliai įprastinėje demografinėje analizėje nenaudojami. Autoriai nustatė vidutinį emigrantų ir imigrantų amžių, atliko šių rodiklių lyginamąją analizę, įvertino neto migracijos apimtį (migracijos balansą) pagal amžių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Imigracija; Demografinės grupės; Vidutinis amžius; Neto migracija; Emigration; Immigration; Demographic gropus; Average age; Neto migration.

ENThe article investigates various demographic groups and their migration differences, and trends changing in Lithuania. The perspectives of various authors on the ongoing migration in Lithuania are discussed. The research draws attention to the differences in migration trends among men and women. The analysis includes significant components such as emigration and immigration that influence changes in population and demographics. One of the most important priorities of this publication is highlighting of differentiation in migration and its assessment by age groups. As the authors’ conclusions show, attitudes of various age groups towards migration are different and rapidly changing. The research reveals the specific structural changes in emigrants’ and immigrants’ demographic groups. The study shows that socially these groups differ, however, only detailed sociological researches could identify real reasons for such differences. In addition, the article presents the new statistical indicators such as various migration statistical indicators calculated by the authors, which are relevant in demographic analysis. The authors have done the calculations of the average age of emigrants and immigrants, as well as the comparative analysis of these indicators and the assessment by the age of net migration (migration balance). [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v30i4.4155
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81904
Updated:
2020-04-06 16:21:21
Metrics:
Views: 44    Downloads: 19
Export: