Problems of pre-trial investigation of legal disputes in the territorial planning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of pre-trial investigation of legal disputes in the territorial planning
Alternative Title:
Teisinių ginčų teritorijų planavimo srityje ikiteisminio nagrinėjimo problemos
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (3), p. 963–977
Keywords:
LT
Ikiteisminis ginčų nagrinėjimas; Ikiteisminis tyrimas; Teritorijų planavimas; Teritorijų planavuimas; Viešasis interesas; Visuomenės interesas.
EN
Pre-trial investigation of disputes; Public interest; Territorial planning.
Summary / Abstract:

LTKiekvienos valstybės tikslas – užtikrinti darnią, kryptingą ir nuoseklią visos valstybės teritorijos plėtrą. Vienas svarbiausių ir pagrindinių instrumentų, sudarančių prielaidą šiam tikslui pasiekti, – tinkamas ir efektyvus teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo procesas yra sudėtingas ir komplikuotas, nes nuolat susiduriama su skirtingais fizinių ir juridinių asmenų poreikiais ir interesais atitinkamų teritorijų naudojimo atžvilgiu. Neretai privačių asmenų siekis teritorijų planavimo dokumentuose numatyti tik jiems palankias teritorijos naudojimo ir tvarkymo sąlygas neatitinka visuomenės intereso. Akivaizdu, kad susidūrus priešingiems interesams, tarp šalių kyla teisinis ginčas. Dažniausiai kilusius ginčus šalys, pateikdamos skundus (prašymus), perduoda spręsti teismui. Tačiau kreipimasis į teismą praktiškai visada reiškia ilgą bylinėjimosi procesą ir dideles proceso šalių išlaidas. Todėl optimaliausia tokio pobūdžio administracinius ginčus yra spręsti kreipiantis į ikiteismines ginčus nagrinėjančias institucijas. Galiojantis teisinis reguliavimas neišsamiai reglamentuoja galimybę ginčus, kylančius teritorijų planavimo procese, išspręsti kreipiantis į ikiteismines institucijas. Naujai parengtame Teritorijų planavimo įstatymo projekte nustatoma privaloma ikiteisminė tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo procedūra. Atlikus galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių teisinius santykius teritorijų planavimo srityje ir Teritorijų planavimo įstatymo projekto analizę, nustatyta, kad nei galiojantis, nei rengiamas teisinis reglamentavimas neužtikrina asmens teisės į greitą, rezultatyvų, efektyvų ir kokybišką ikiteisminį administracinio ginčo išsprendimą. [Iš leidinio]

ENThe process of territorial planning is complicated, because there are different and even opposite interest of persons related with particular territory. Administrative legal regulation of territorial planning in Lithuania underlies emergence of a legal conflict, namely the administrative litigation. Investigation of the administrative dispute applying the pre-litigation procedure allows the parties thereof to save both money and time. This article presents the problematic aspects of the pre-trial investigation of the administrative disputes arising in the area of territorial planning. The article is composed of an introduction, three parts and conclusions. In the first part the characteristics of the disputes arising in the area of territorial planning, the preconditions of origin, and the demand for the pre-trial investigation thereof are analyzed. Legal regulation of pre-trial investigation out-of-court of the disputes arising in the area of territorial planning is revealed in the second part. In the third part key provisions of the reform of the pre-trial investigation out-of-court of the disputes arising in the area of territorial planning are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29286
Updated:
2018-12-17 12:58:49
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: