Mokestinio patikrinimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokestinio patikrinimo problemos
Alternative Title:
Problems of tax audit
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 55, p. 116-133
Keywords:
LT
Mokestinis patikrinimas.
EN
Tax audit procedure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokesčių administratoriaus funkcija kontroliuoti, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai, atliekant mokesčių mokėtojų patikrinimą. Aptariami privalomi veiksmai ruošiantis patikrinimui, patikrinimų periodiškumas, laikotarpis, už kurį gali būti tikrinamas mokesčių mokėtojas, apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą, mokesčių administratoriaus teisė apskaičiuoti mokestį remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais, mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus bendradarbiavimas patikrinimo metu. Taip pat pateikiama patikrinimo akto, kaip pagrindinio mokesčių mokėtojo kontrolės dokumento, formos ir turinio analizė. Nagrinėjamos mokestinių ginčų nagrinėjimo metu kylančios patikrinimo pagrįstumo ir teisėtumo problemos, pateikiami jų sprendimo būdai. [Iš leidinio]

ENThe article is a study of the tax administrator’s function to control, through tax audits of tax payers, whether taxes have been calculated, declared and paid correctly. Mandatory preparatory actions of audits, the period for which tax payers can be audited, limitations on repeated inspections, the right of the tax administrator to compute the tax under acts or other documents of other state agencies or institutions, co-operation of the tax payer and the tax administrator during audits are described. There is also an analysis of the form and contents of an audit report, as the principal document of control of the tax payer. The issues of validity and legitimacy of audits, faced in tax disputes, are analysed and their solutions are suggested.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4956
Updated:
2018-12-20 23:06:39
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: