Hodonimų, užrašytų Telšių krašte, darybos apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hodonimų, užrašytų Telšių krašte, darybos apžvalga
Alternative Title:
Review of the derivation of hodonyms written down in the region of Telšiai
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2002, 2, p. 94-97
Keywords:
LT
Telšiai; Lietuva (Lithuania); Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama nedidelė hodonimų, užrašytų Telšių krašte, klasė, siekiant išstudijuoti šios mikrosistemos darybos ypatumus. Tiriant toponimus pastebima, kad daugėja toponimų vedinių, kurie nesutampa su pamatiniu žodžiu, todėl įvairių formantų analizė tampa vis svarbesniu toponimikos specialistų uždaviniu. Derivaciniai pakitimai hodonimų daryboje vyksta afiksacijos, sudūrimo, sudėjimo būdais. Pastebėta, kad daryboje vyrauja antriniai hodonimai (65), daug mažesnę dalį sudaro pirminiai vardai (7). Dažniausiai sudarant antrinius hodonimus vartojamas sudėjimas, tai rodo šios klasės toponimų modernumą. Manoma, jog trumpesnis toponimo pavadinimas reiškia jo autentiškumą. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Apeliatyvas; Daryba; Darybos pamatas; Hodonimai; Sudurtiniai žodžiai; Telšių kraštas; Toponimika; Vediniai; Žodžių daryba; Appellative; Compounds; Derivation; Derivation base; Derivatives; Hodonyms; The region of Telšiai; Toponimics; Word formation.

ENThis article discusses about a small class oh hodonyms in the region of Telšiai needing to study the peculiarities of the derivation оf this micro-system. During the investigation of toponyms is observed that the quantity of toponyms of various classes is increasing. These toponyms do not coincide with the underlying word, that's why the analyzing of various formants becomes more and more important task of the specialists of toponymy. The derivational changes in the derivation of the hodonyms happen in the way of affixation, compound and addition. It is observed that in the derivation of the hodonyms prevail the secondary names (65), the primary names are fixed more rarely (7). Mostly the secondary hodonyms are formed in the way of addition, that shows the modernity of this class of toponyms because it is thought that the shorter the toponym is the more origin it has. [From the publication]

ISBN:
9955031646
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55606
Updated:
2018-12-17 11:08:38
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: