Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos
Alternative Title:
Marijampolė county place-names recorded during the interwar period: initial survey results and prospects
In the Journal:
Respectus philologicus. 2012, Nr. 22 (27), p. 232-243
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antroponimas; Apeliatyvas; Arealiniai tyrimai; Asmenvardis; Asmenvardis (antroponimas); Bendrinis žodis (apeliatyvas); Daryba; Etimonas; Kilmė; Onimas; Pamatinis žodis (etimonas); Tarpukario laikotarpis; Tikrinis žodis (onimas); Tikrinių žodžių daryba; Tikrinių žodžių kilmė; Toponimas; Vietovardis (toponimas); Žodžių daryba; Anthroponym; Appellative; Areal research; Derivation; Derivation of proper words; Etymon; Etymon, Word formation; Interwar period; Origin; Origin of proper names; Proper word; Toponym.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Apeliatyvas; Arealiniai tyrimai; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Bendrinė kalba / Standard language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Kilmė; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Pamatinis žodis (etimonas); Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tarpukario laikotarpis; Toponimas; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Appellative; Areal research; Etymon; Origin of proper names; Origin; Proper word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti kelerius metus nuosekliai vykdomus pietinio lietuvių kalbos ploto – Marijampolės apskrities – tarpukariu užrašytų vietovardžių tyrimus darybos ir kilmės požiūriu. Be to, skelbiama keletas šios medžiagos tyrimo rezultatų vandenvardžių, kitų (asmenvardinės kilmės) vietovardžių klasėse ir kt. Tai leidžia pastebėti, kad išlikusios anketos, jų autentiški duomenys, yra ne tik kaip atskiras svarbus tarpukario palikimo vienetas, jos vertingos ir kaip šaltinis, kuriame pasitaiko užfiksuotų faktų, dabartinėse sankaupose jau neišlikusių arba gerokai pakitusių. Siekiant susidaryti išsamų vaizdą apie Marijampolės apskrities vietovardžių darybos ir kilmės ypatumus, arealinį tyrimą būtina tęsti. Manoma, kad vykdomi darbai ne tik skatins regioninę toponimiką, darybos, kilmės analizę, išliks svarbūs tolesniems lietuvių toponimikos tyrimams, bet bus įdomūs ir etnologams ar kitų sričių tyrėjams. Jie padės geriau pažinti šiame areale gyvenusių žmonių mentalitetą, pasaulėjautą. Tiriamame lietuvių kalbos plote tarpukariu užrašyti vietovardžiai galėtų suteikti informacijos ir apie išnykusios baltų genties – jotvingių – oniminio substrato pėdsakus. [Iš leidinio]

ENAim of this article is to present research that has been consistently implemented for several years about the place-names recorded in the “Land Names” questionnaires in Marijampolė County during the interwar period, to discuss their initial findings and to provide for future work. The study is based on the material that was selected as being among the most valuable from a scientific point of view. The unique place-names of Marijampolė County were recorded in thirteen districts during the interwar period from the living language. This authentic material, untouched by external factors such as land melioration, collectivization, Russification, deportation, etc., has been little explored. According to the types of named objects, the database was divided into hydronyms, names of dwelling-places, and toponyms, and evaluated from the point of view of word formation and word origin. The research includes identifying the formation of separate classes and certain trends of origin, studying some classes of toponyms, and investigating the placenames of two districts (Marijampolė and Balbieriškis). The results are interesting, valuable, and relevant. They complement the existing multidimensional habitat list of research and make this almost unpublished lexical resource available to public and scientific society; they also highlight the uniqueness of the toponyms of this habitat and encourage studies of other regions.The research results of interwar material about hydronyms and other place-names derived from personal names in classes (subclasses) are of particular interest and value. The article demonstrates that the extant questionnaires and their authentic material are not only an important separate unit of the interwar legacy, but also a valuable source with recorded facts which have not been preserved in the current collections or significantly changed. The future aim is to collect a complete database of Marijampolė County’s place-names recorded during the interwar period. This will require studying the formation and origin of unstudied place-name units of separate classes (subclasses) and joining the available data with the newly collected. The results will be concretized, supplemented, revised and/or corrected. It is believed that the place-names recorded in this area during the interwar period could provide information about the traces of the onymic substratum of the extinct Baltic tribe of Jatvians. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43178
Updated:
2018-12-17 13:22:18
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: