Adaptacja i integracja pierwszego pokolenia szlachty polskiej osiedlającej się na Żmudzi (II polowa XVI - początek XVII wieku)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Adaptacja i integracja pierwszego pokolenia szlachty polskiej osiedlającej się na Żmudzi (II polowa XVI - początek XVII wieku)
Alternative Title:
Adaptation and integration of first generation of Polish gentry settling in Samogitia (second part of 16th - beginning of 17th century)
In the Journal:
Europa orientalis. 2009, no. 1, p. 256-277
Keywords:
LT
Adaptacija; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Gruževskiai; Imigracija; Integracija / Integration; Migracija / Migration; Okurovskiai; Radziminskiai; Skaševskiai; Vedybos.
EN
Adaptation; Family Gruzewscy; Immigration; Local society, marriage; Okurowscy; Polish gentry; Radziminscy; Samogitia; Skaszewscy.
Summary / Abstract:

LTLiublino unija buvo ne tik esminis įvykis LDK politiniame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime, bet jis atvėrė kelius Lenkijos bajorijos migracijos į LDK procesams. Straipsnyje analizuojama istoriografijoje beveik netyrinėta tema, t. y. Lenkijos bajorijos adaptacija ir integracija Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje – XVII a. Šio proceso sėkmingumą lėmė socialinio tinklo sukūrimas. Vedybos buvo svarbus faktorius, padėjęs užtikrinti naujai atvykusių bajorų adaptaciją ir integraciją į vietinę kilmingųjų visuomenę. Dėl šios priežasties į LDK atvykusiems Lenkijos bajorams labiau rūpėjo būsimos sutuoktinės visuomeninė padėtinis, o ne tautybė. Nekilnojamojo turto įsigijimas, vietinių įtakingų kilmingųjų protekcijos gaunant pareigybes ir tuo pakeliant atvykėlių statusą taip pat lėmė spartesnį šio proceso įgyvendinimą. Palanki lenkų kalbos situacija Žemaitijoje kilmingųjų komunikacijos erdvėje padėjo lengviau ir greičiau priimti kai kurias vietines kultūrines tradicijas tokiu būdu dar labiau įtvirtinant savo statusą visuomenėje. Straipsnyje analizuojami iš Lenkijos į LDK atvykusių siekti karjeros Skaševskių, Gruževskių, Kamienskių, Okurovskių ir kitų giminių atvejai. Žemaitijoje įsikūrus vieniems giminės atstovams, ilgainiui čia atvykdavo ir kiti jų giminaičiai – broliai, pusbroliai, dėdės. Tokiu būdu pirmiau LDK visuomenėje integravęsi giminaičiai, tapdavo svarbiausia parama įsikuriant ir siekiant karjeros kitiems savo giminės atstovams. Straipsnyje pateikiamos dvejos schemos ir viena diagrama.

ENAlternation of office bonds and family tics created the process of Polish gentry migration. Network of social tics was built, what helped in migrants integration with the local gentry. Marriages were important factor of adaptation and integration of the newcomers to the local society, that's why for Polish noble more important was social not the ethnic descent. Purchase of immobility was an important moment in the process of settlement in Samogitia, most often they merged with local nobles. While some of them, being a steward, with a help of protector were gaining the offices and making fortunes, what ensured new better status for them. Favorable language situation in communication space in Samogitia made for newcomers an opportunity of adaptation and gradual adopting some of local cultural traditions. Analysis of adaptation and integration of newcomers' first generation in Samogitia had shown the process of intensification of migration and settlement of Polish gentry in Grand Duchy of Lithuania in second half of 16th century. [text from author]

ISSN:
2081-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33594
Updated:
2021-03-17 17:10:25
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: