Socioedukacinės pagalbos gatvės vaikams ypatumai nevyriausybinėse organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioedukacinės pagalbos gatvės vaikams ypatumai nevyriausybinėse organizacijose
Alternative Title:
Peculiarities of socioeducational support to street children in non governmental organizations
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 29-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gatvės vaikai; Socioedukacinė pagalba; Resocializacija; Nevyriausybinės organizacijos; Street children; Socioeducational support; Resocialization; Non governmental organizations.
Keywords:
LT
Gatvės vaikai; Nevyriausybinės organizacijos; Resocializacija; Socioedukacinė pagalba; Vaikai / Children.
EN
Non governmental organizations; Resocialization; Socioeducational support.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų specialistai ir savanoriai, dirbantys su gatvės vaikais. Spartūs socialiniai, ekonominiai pokyčiai lemia gatves vaikų skaičiaus didėjimą, todėl ypač aktuali problema visame pasaulyje - socioedukacinė pagalba gatvės vaikams. Sėkmingiausiai šioje srityje dirba nevyriausybinės organizacijos, kuriose pagalbą gatvės vaikams teikia įvairūs specialistai ir savanoriai. Straipsnyje siekta atskleisti socioedukacinės pagalbos gatvės vaikams ypatumus nevyriausybinėse organizacijose (NVO). Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad NVO siūlo socialines ir edukacines paslaugas gatvės vaikams. NVO darbuotojai ir savanoriai teikdami pagalbą gatvės vaikams susiduria su šiomis problemomis: tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumu, nesugebėjimu užmegzti kontakto su vaiko šeima, darbo su gatvės vaikais patirties stoka. Tai rodo, kad viena aktualiausių NVO problemų - darbuotojų ir savanorių tinkamų kompetencijų (socialinių, edukacinių, teisinių) stoka. [Iš leidinio]

ENSpecialists and volunteers from NGO participated in the research presented in this article. Rapid social and economic changes influence increasing number of street children. Thus, socioeducational support to such children becomes one of key problems in the world. Specialists and volunteers from non governmental organizations have been working most effectively in this field, providing help to the children. The main aim of this article is to reveal the peculiarities of socioeducational support to street children in non governmental organizations (NGO). Its results allow us to state that NGO provide both: social and education service to street children. The main problems that specialists and volunteers working in NGO face are as follows: lack of interinstitutional cooperation, inability to make contacts with a child's family, lack of experience of working with street children. All mentioned above shows that one of the key problems is lack of proper (social, educational, judical) competences of NGO specialists and volunteers. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17416
Updated:
2018-12-17 12:03:54
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: