Jaunimo organizacijų poveikis asmenybės savirealizacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo organizacijų poveikis asmenybės savirealizacijai
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 73, p. 141-147
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTJaunimo organizacijų iškelti principai vienokiu ar kitokiu aspektu atitinka tautinės mokyklos keliamas idėjas ugdymui, tautinės savimonės, tautinio mentaliteto formavimuisi. Jaunimo organizacijų principai glaudžiai susiję su pakrindiniu ugdymo tikslu – ugdyti visapusišką asmenybę, atskleidžiant ir puoselėjant visas asmens galias. Įvairius organizacijų klausimus bei jų įtaką asmenybės ugdymui kėlė Lietuvos filosofai ir rašytojai (A.Maceina, St.Šalkauskis, Vydūnas, K.Puida), mokslininkai (M.Barkauskaitė, G.Kvieskienė, R. Vaitonienė), mokytojai praktikai (V.Balkevičienė, S.Urniežius, M.Navakauskaitė, K.Blankaitė irk t.). MInėtų autorių nuostatos panašios: moksleivio veikla organizacijoje – tai galimybė juos įtraukti į prasmingą veiklą, istorines – kultūrines studijas, padeda atrasti savitą savirealizacijos kelią. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinė savimonė; Jaunimo organizacijos; Youth organizations; Participation in social activity.

ENPrinciples followed by youth organisations in one way or another coincide with ideas of the national school for education and formation of national self-awareness and national mentality. Principles of youth organisations are closely related to the main goal of education – to develop a versatile personality disclosing and cherishing all personal powers. Various organisational issued and their impact on personality development were raised by Lithuanian philosophers and writers (A. Maceina, St. Šalkauskis, Vydūnas, K. Puida), scholars (M. Barkauskaitė, G. Kvieskienė, R. Vaitonienė) and teaching practitioners (V. Balkevičienė, S. Urniežius, M. Navakauskaitė, K. Blankaitė and others). Attitudes of these authors are similar: the pupil’s activities in an organisation are an opportunity to involve them in meaningful activities, historical and cultural studies and help them to find a personalised way for self-realisation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8126
Updated:
2018-12-20 23:01:15
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: