Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose
Editors:
  • Tandzegolskienė, Ilona, sudarymas [com]
  • Rutkienė, Aušra, sudarymas [com]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013.
Pages:
160 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas, profesinio tobulinimosi ypatumai / Alina Brazaitytė, Ilona Tandzegolskienė — Rytų šalių vadybos tradicijų panašumai ir skirtumai / Reda Bartkutė, Daiva Bukantaitė — Karininkų rengimo sistemos Lietuvoje vertinimas / Kristina Mačinskaitė, Odeta Liesionienė — Profesinio išsilavinimo siekiančių vienišų motinų mokymosi poreikiai / Rasa Trimailovaitė, Elena Trepulė — Priežastys, darančios įtaką asmens apsisprendimui keisti karjeros kryptį / Toma Silickaitė, Ilona Tandzegolskienė — 17–27 metų besimokančiųjų aukštojo mokslo įstaigose karjeros projektavimo paslaugų poreikis ir jų teikimo galimybės Lietuvoje ir Argentinoje / Maria Jose de Urraza, Odeta Liesionienė — Darbdavių keliamų reikalavimų universiteto absolventui analizė / Laima Nartautaitė, Odeta Liesionienė — Bakalauro studijų studentų karjeros planavimo veiksniai: VDU Edukologijos katedros atvejis / Miglė Bagučanskytė, Aušra Rutkienė — Saviugdos ir profesinio tobulėjimo sąsajos pedagogo veikloje / Gintarė Liupkevičiūtė, Margarita Teresevičienė — Bendrojo ugdymo vadovo transformacinės lyderystės sąveikos su besimokančia organizacija modeliavimas / Mykolas Fedaravičius — Kitataučių vaikų ugdymas Lietuvoje: N gimnazijos atvejis / Edgaras Gabrielaitis — Švietimo įstaigų vadovams reikalingos lyderystės savybės ir gebėjimai: teorinis diskursas / Renaldas Baranauskas, Idilija Zasčiurinskaitė — Ugdymo karjerai modeliavimo problemos Vokietijos mokyklose / Jolanta Kavalė — Mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje kuriant tarpkultūrinę visuomenę / Giedrė Bagdonaitė — Jaunimo socialumo ugdomieji aspektai skautų organizacijoje / Renata Jarovaitienė.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei visuomenei reikia visapusiškai išsilavinusių specialistų, todėl bendrųjų gebėjimų plėtojimas – neatsiejama studijų programų dalis. Bendrieji gebėjimai yra reikšmingi siekiant keturių pagrindinių Europos Sąjungos aukštosioms mokykloms keliamų uždavinių: padėti besimokančiajam tapti nuolat tobulėjančiu profesionalu; sustiprinti besimokančiojo įsidarbinimo ir išlikimo darbo rinkoje galimybes; padėti besimokančiajam tapti sąmoningu ir aktyviu visuomenės nariu; skatinti asmeninį tobulėjimą ir prasmingą veiklą. Šie uždaviniai gali būti įgyvendinami pereinant prie naujos turinio formos politikos, kuri yra nukreipta į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą / plėtotę ir dabartiniam žmogui būtinų įgudžių įgijimą. Toks mokymas yra grindžiamas ne tiek žinių perteikimu ir perėmimu, kiek jų analize, kritiniu vertinimu ir praktiniu žinių panaudojimu, glaudžiai susiejant švietimo turinį su įvairių sričių praktika, problemų analize ir jų sprendimo paieška. Naujasis požiūris suponuoja, kad svarbu studijų proceso metu atkreipti dėmesį į bendruosius gebėjimus, kurie skatina studentų savarankiškumą. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955129851; 9789955129868
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88309
Updated:
2022-01-08 16:29:52
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: