Studentų pasiekimų periodinis vertinimas kaip socialinio aktyvumo ugdymo prielaida mokymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studentų pasiekimų periodinis vertinimas kaip socialinio aktyvumo ugdymo prielaida mokymo / mokymosi paradigmų kaitos sąlygomis (socialinės pedagogikos studijų programų atvejis)
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 12 (23), p. 21-31, 96-105 (anglų kalba)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Periodinis vertinimas; Socialinis aktyvumas; Studentų pasiekimai; Periodic assessment; Social activity; Students' achievements.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Periodinis vertinimas; Socialinis aktyvumas / Social activity; Studentų pasiekimai.
EN
Periodic assessment; Students' achievements.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo sistemoje šiuo metu vyksta intensyvi paradigmų kaita: nuo tradicinės – mokymo – prie naujosios – mokymosi. Konstruktyvistinėje mokymosi teorijoje sudaromos prielaidos besimokančiųjų socialiniam aktyvumui skatinti, nes besimokantysis gali reikštis kaip socialiai aktyvi asmenybė, prisiimanti atsakomybę už savo mokymąsi, sąmoningai sprendžianti kylančias problemas ir tikslingai siekianti studijų rezultatų. Periodinis studentų pasiekimų vertinimas, susijęs su grįžtamaisiais ryšiais ir studentų įsitraukimu į vertinimo procesą, naujojoje mokymosi paradigmoje gali būti traktuojamas kaip studentų socialinio aktyvumo ugdymo prielaida. Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriame studentų pasiekimų periodinio vertinimo raiškos analizės pagrindu nagrinėjamos socialinės pedagogikos studijų programose egzistuojančios socialinio aktyvumo ugdymo prielaidos. [Iš leidinio]

ENHigher education system is currently undergoing an intensive change in paradigms: from the traditional instructional paradigm to the new one of learning. The constructive learning theory creates preconditions for promotion of learners' social activity because a learner may act as a socially active personality, who assumes responsibility for own learning, purposely solves arising problems and objectively strives for effectiveness of studies. Periodical assessment of students' achievements followed by provided feedback and students' involvement in evaluation process can be perceived as a precondition for students' social activity development in the new learning paradigm. The article presents the empirical research, which, on the basis of analysis of student achievements' periodical assessment, investigates preconditions for social activity in the study programmes of social pedagogy. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27325
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: