Skautija - neformalaus ugdymo institucija (valdymo aspektas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skautija - neformalaus ugdymo institucija (valdymo aspektas)
Alternative Title:
Lithuanian scout organization is the institution of informal education that requires management
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 35, p. 49-62. Ugdymo teorija ir praktika
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Atsakomybė; Demokratija; Neformalus ugdymas; Skautija; Valdymas; Įsipareigojimai; Commitment; Democracy; Informal education; Management; Personality; Responsibility; Scout organization.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Atsakomybė; Demokratija; Įsipareigojimai; Neformalus ugdymas; Skautija; Valdymas.
EN
Commitment; Democracy; Informal education; Management; Responsibility; Scout organization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie skautiją, kaip neformaliojo ugdymo instituciją. Atskleidžiama, kad ji kaip nevyriausybinė organizacija ugdo bendruomeniškumą, gebėjimą derinti savo siekius su pilietinės visuomenės siekiais ir pasirengti savarankiškai bei kūrybiškai veiklai. Straipsnyje parodoma, kad skautiškas ugdymo procesas turi labai plačią, pažangią programą, kurią vykdant padedama jaunuoliams įgyti gyvenime reikalingas kompetencijas. Organizacija yra LIJOT ( Lietuvos jaunimo organizacijų taryba) narė. Ji savo vertybėmis, misija, vizija, strategija praturtina visų Lietuvos jaunimo organizacijų gyvenimą. Publikacijoje aptariama skautų organizacijos struktūra, programos turinys, ugdymo tikslai ir uždaviniai. Apibūdinamos specifinės organizacijos savybės: savarankiškumo skatinimas, vadovavimo kaita, originalūs ir patrauklūs projektai.Organizacijos veiklos dėmesio centre yra žmogus, kuris laisvanoriškai įsipareigoja, atsiskaito bei atsako už įsipareigojimus. Visa tai leidžia valdyti ugdymą demokratiniais pagrindais. Straipsnyje parodoma, kad skautų organizacijos struktūros specifikas reikalauja valdymo, kuris natūraliai gali peraugti į savivaldą. [Iš leidinio]

ENArticle analyses scout organization as an institution of informal education. The article reveals the way non- governmental organization develops the sense of community, ability to coordinate one's and objectives of society and plan self-dependent and creative work. There is shown that the process of scout education has an extensive and advanced syllabus, which unable young people gain life skills they need. The organization is the member of LIJOT (The council of Lithuanian youth organizations). It enriches the life of Lithuanian youth organizations with its values, mission, vision and strategy. The publication considers the structure of scout organization, ihc content of syllabus, the aims and goals of education. There are defined the specific features of organization: encouragement of independence, the shift of management, original and attractive projects. The centre of organization is a person who commits volumarily and is responsible for his/her duties. All this unable manage education on the ground of democratic basis. The article points the fact that the specific of scout organization requires management that can naturally grow to self-government. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42698
Updated:
2019-02-27 20:01:56
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: