Studentų mokymasis praktikoje : socialinio darbo studentų ir praktikos vadovų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų mokymasis praktikoje: socialinio darbo studentų ir praktikos vadovų vertinimas
Alternative Title:
Students’ learning in practice: the assessment of social work students and mentors
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2010, [Nr.] 5, p. 95-106, 117-118
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Praktikos vadovai; Praktinis mokymasis; Socialinio darbo studentai; Socialinis darbas / Social work.
EN
Learning in practice; Practice mentors; Social work students; Social work; Students practice.
Summary / Abstract:

LTĮgyvendinant socialinio darbo studijų programą, aktualu skatinti studentus savarankiškai spręsti problemas ir universitetinių studijų procese, ir praktinėje veikloje. Socialinio darbo studijų praktikos metu susidūrę su abejonėmis, sunkumais, sudėtinga profesine situacija, studentai turi turėti galimybę tai įvardyti, aptarti ir analizuoti. Mokymosi praktikoje (organizacijose) patirtį didžia dalimi lemia studentų, potencialių darbdavių (administratorių, socialinių darbuotojų – studentų praktikos vadovų) ir aukštosios mokyklos dėstytojų sąveikos ir bendradarbiavimo ryšių plėtotė, sudaranti palankią edukacinę aplinką. Pastaroji specialiai sukuriama ugdymo tikslais ir yra veikiama edukatoriaus (edukatorių). Straipsnyje nagrinėjamos socialinio darbo studijų programos studentų mokymosi praktikoje charakteristikos, susijusios su edukacine ir mokymosi aplinkomis, mokymosi patirties ir pasiekimų vertinimu, praktikos vadovo kompetencija. Tyrimo tikslas – įvertinti studentų mokymosi praktikoje aplinką, išnagrinėti socialinio darbo studijų programos studentų ir jų praktikos vadovų požiūrius. Tyrimo problema apima tris klausimus. Kaip mokymąsi praktikoje vertina studentai ir jų praktikos vadovai? Kokiais būdais vertinama studentų mokymosi praktikoje patirtis ir pasiekimai? Kokiomis charakteristikomis pasižymi socialinio darbuotojo, kaip studento praktikos vadovo, vaidmuo? Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriame dalyvavo Mykolo Römerio uversiteto studentai ir socialiniai darbuotojai (studentų praktikos vadovai), rezultatai.

ENThe characteristics of social work student learning in practice (in organizations providing social services) related to educational and learning environment, evaluation of learning experience and achievements, the competence of practice mentor are discussed in this article. The research was attended by 62 students from Mykolas Romeris University and 46 social workers (students’ practice mentors). The research revealed that despite the students and their practice mentors while implementing social work’s study programme student learning in practice use objectives and tasks of practice programme, there is the significance in development the cooperative learning which involves into process both students and practice mentors. The experience of students’ learning in practice is usually assessed in the end of study practice. Practice mentors assessing students’ achievements in practice usually appeal to the supervision of their practice, rarely use personal interviews, reflections, descriptions of students’ practice. There is a lack of upholding a constant evaluating – reflecting link between the practice mentor and the student. Social workers are tend to take the role of student practice mentor – educator, but this role is not systemically developed, there is a lack of practice and competence (to guarantee reflective connection, the analysis of practice institutions, the assessment of experience learning in practice and achievements) enabling social workers to develop cooperating learning in practice. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29719
Updated:
2018-12-17 12:52:06
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: