Studentų mokymosi veiksniai atliekant socialinio darbo praktiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų mokymosi veiksniai atliekant socialinio darbo praktiką
Alternative Title:
Factors contributing to student learning in internschips of social work
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 153-158
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Praktikos vadovas; Studentai / Students; Ugdymas / Education; Vertinimas.
EN
Assessment; Competence; Internship mentor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami socialinio darbo studijų programos studentų studijų praktiką (socialines paslaugas teikiančiose organizacijose) palaikantys veiksniai, apimantys edukacinę aplinką, mokymosi vertinimą ir praktikos vadovo kompetenciją. Tyrime dalyvavo 62 Mykolo Romerio universiteto studentai. Mustatyta, kad studentų mokymasis atliekant praktiką vyksta socialines paslaugas teikiančiose organizacijose. Studentams svarbu, kad praktikos vadovai atsižvelgtų į studijų praktikos tikslą ir užduotis bei padėtų jas įgyvendinti. Studentų požiūriu, organizacijose atliekant praktiką siekiant skatinti mokymąsi svarbus neformalus bendravimas, veiklos refleksijos ir kokybinis pasiekimų vertinimas. Studentų studijų praktika daugeliu atvejų vertinama stebint jų veiklą, refleksijas, rečiau klausantis individualių pokalbių, organizacijos darbuotojų atsiliepimų, perskaičius veiklos aprašymą. Išryškėjo nuolatinio vertinamojo grįžtamojo ryšio su praktikos vadovu palaikymo stoka. Studentų tęstinio mokymosi atliekant praktiką lūkesčiai siejami su patyrusio praktikos vadovo gebėjimais organizuoti studentų mokymąsi atliekant praktiką, atlikti profesinės veiklos tyrimus įtraukiant studentus, ir jų veiklą analizuoti. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes factors contributing to field learning (in organizations providing social services) among students in the social work study programme, including educational environment, learning assessment and competence of the internship mentor. 62 Mykolas Romeris university students participated in the survey. The survey revealed that students choose to enter internships in organizations which take into consideration the student's internship goals and provide help in attaining them. Students articulate the need for unofficial communication, reflection on tasks and qualitative assessment of achievements. Student learning in internships is generally evaluated by observing student performance in tasks. On the other hand, personal conversation, reflection, peer evaluation by organization staff and written reflection are rarely used as evaluation tools. The study revealed a lack of maintained feedback between the internship supervisor and the student. In conclusion, the quality of student learning in internships contingent upon the competence of their mentor, such as ability in planning student learning, carrying out professional work review involving the students and analyzing its outcome. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23539
Updated:
2018-12-17 12:35:41
Metrics:
Views: 11
Export: