HEALTH metaphor in political and economic discourse : a crossLinguistic analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
HEALTH metaphor in political and economic discourse: a crossLinguistic analysis
Alternative Title:
Konceptualioji sveikatos metafora politiniame ir ekonominiame diskurse : gretinamoji analizė
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2007, Nr. 11, p. 68-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Ekonominis ir politinis diskursas; Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora; Sveikatos metaforos, metaforiniai posakiai, politinis ir ekonominis diskursas; Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Economic and political discourse; English language; HEALTH metaphor; Metaphorical expression.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Ekonominis ir politinis diskursas; Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora; Sveikata / Health.
EN
Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Economic and political discourse; Metaphorical expression.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos sveikatos metaforos angliškame ir lietuviškame politiniame ir ekonominiame diskurse, kai politinės ir ekonominės problemos konceptualizuojamos kaip liga ar negalavimas. Tyrime remtasi kognityvine metaforos teorija. Jo metu buvo atlikti skaičiavimai, siekiant nustatyti meta forinių pasakymų bendrą skaičių anglų ir lietuvių kalbose. Taip pat išskirti septyni sveikatos metaforų tipai, paskaičiuotas jų santykinis dažnumas. Nustatyta, kad bendras metaforų skaičius kalbose gerokai skyrėsi: lietuvių kalboje jų pasitaikė du kartus mažiau nei anglų. Tačiau iš išskirtų septynių sveikatos metaforų tipų du pagrindiniai abiejose kalbose sutapo: ir anglų, ir lietuvių kalbose dažniausiai pasitaikančios metaforos buvo PROBLEMA YRA SUSIRGIMAS/NEGALAVIMAS ir GERINIMAS/SPRENDIMAS YRA MEDICININIS GYDYMAS. Viena metafora – SUSIDOMĖJIMAS YRA UŽKRATAS – buvo būdinga tik lietuvių kalbai. Tiek dažnesnių, tiek retesnių metaforų tipų leksinė realizacija dažniausiai skyrėsi: lietuviškai apie politines ir ekonomines problemas rašoma kaip apie konkrečias ligas, tuo tarpu angliškai labiau linkstama problemas apibūdinti kaip bendro pobūdžio negalavimus. Taigi galima teigti, kad tyrimu patvirtinamas vienas svarbiausių kognityvinės lingvistikos postulatų, kad metaforose atsispindi tiek universalusis antropocentrinis, tiek specifinis kultūrinis matmuo. [Iš leidinio]

ENThe present paper sets out to examine the conceptual metaphor of HEALTH through its linguistic realisation in English and Lithuanian political and economic discourse. The investigation relies on the cognitive theory of metaphor and applies its main theoretical principles alongside with the frequency count and cross- linguistic comparison. The results have revealed that HEALTH metaphors are twice as frequent in English; however, both languages are equally prone to conceptualise political and economic difficulties in terms of health problems. Of the seven types of HEALTH metaphors, the most numerously represented is the PROBLEM IS AILMENT/ MALFUNCTION metaphor. The same major tendencies of metaphorical reasoning have been preserved in both languages. The lexical realisation, however, remains in some types of metaphors very culture-specific. Overall, the results have demonstrated that the socio-economic discourse is conceptualised in accordance with the universal embodiment/anthropocentric parameter of the cognitive linguistic theory of metaphor and has preserved some culture-specific features. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17497
Updated:
2018-12-17 12:04:13
Metrics:
Views: 48    Downloads: 6
Export: