Economy metaphors: what associated conceptions underlie Lithuanian business?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economy metaphors: what associated conceptions underlie Lithuanian business?
Alternative Title:
Ekonomikos metaforos: kokiomis sąvokomis apibrėžiamas Lietuvos verslas?
In the Journal:
Respectus philologicus. 2009, Nr. 15 (20), p. 143-153
Keywords:
LT
kognityvinė lingvistika; konceptualioji metafora; verslo diskursas.
EN
cognitive linguistics; conceptual metaphor; business discourse.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas — atskleisti, kokia konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikinėje Lietuvos ekonomikoje, kokie jos struktūriniai elementai išryškėja Lietuvos verslo kalboje. Tyrimui buvo pasirinkta penkiasdešimt straipsnių iš Lietuvos verslo naujienų elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu. Tai leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose ("linguistic expressions") glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Lietuvos verslo kalbos turinį sudaro šios konceptualiosios metaforos: EKONOMIKA KAIP KELIONĖ, EKONOMINĖ VEIKLA KAIP STIPRIAUSIŲ/ PAJĖGIAUSIŲ LENKTYNĖS, EKONOMINIS PRODUKTAS KAIP EMOCIJŲ ŠALTINIS. Šių metaforų analizė leidžia atskleisti vyraujančias nuostatas Lietuvos verslo ir ekonomikos diskurse. [Iš leidinio]

ENThe present study aims at examining the ECONOMY conceptual metaphor in the language of Lithuanian business news online. The material of the current study consists of fifty samples of electronic business articles retrieved from the website www.BizNews.lt. The method applied to analyse the discourse of Lithuanian business and economy online is that of hypothetical deduction combined with the qualitative analysis in the framework of cognitive linguistics (Chilton 2004; Fauconnier 2002; Kövesces 2000, 2004, 2005; Lakoff & Johnson 1997, 1999, 2002, 2004; Lassan 1997, 2007; Turner 1994, 2001). The cognitive approach to language analysis is based on the principle that conceptual metaphor is realized linguistically as a result of conflating bodily, social and cultural experiences. Thus, most of the abstract concepts are metaphorical by nature, as they are perceived through more specific and concrete domains of humane experience. Accordingly, the language of business news online was analysed in terms of conceptual metaphor, with metaphorical linguistic expression instances located and classified according to their representative SOURCE domains. The research findings reveal that the dominant metaphors are as follows ECONOMIC JOURNEY, ECONOMIC STRENGTH, ECONOMIC COMPETITION, PERSONIFIED ECONOMY, and COMMODIFIED EMOTIONS. The analysis of these metaphors discloses the underlying conceptions of the contemporary Lithuanian economic activities. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20991
Updated:
2018-12-17 12:27:28
Metrics:
Views: 110    Downloads: 11
Export: