Conceptual "emigration" and "immigration" metaphors in the language of the press : a contrastive analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptual "emigration" and "immigration" metaphors in the language of the press: a contrastive analysis
Alternative Title:
Konceptualiosios emigracijos ir imigracijos metaforos periodikoje: lyginamoji anglų ir lietuvių kalbų analizė
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 14, p. 49-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konceptualiosios metaforos teorija; Konceptualioji „emigracijos“ ir „imigracijos“ metafora; Metafora; Conceptual metaphor theory; Conceptual EMIGRATION and IMMIGRATION metaphor; Linguistic metaphor.
Keywords:
LT
Konceptualioji emigracijos ir imigracijos metafora; Konceptualiosios metaforos teorija; Metafora.
EN
Conceptual EMIGRATION and IMMIGRATION metaphor; Conceptual metaphor theory; Linguistic metaphor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos konceptualiosios emigracijos ir imigracijos metaforos lietuvių ir britų periodikoje, remiantis konceptualiosios metaforos teorija. Pirma, atlikta statistinė analizė parodė, kad tiek lietuvių, tiek britų spauda linkusi vartoti metaforinius pasakymus, kai kalbama apie migraciją, t.y. buvo surinkta 280 metaforinių pasakymų straipsniuose anglų ir 240 lietuvių kalba. Taigi analizė paneigė hipotezę, įrodytą ankstesniuose tyrimuose, kad lietuvių periodikoje mažiau linkstama vartoti metaforas nei britų. Vėliau metaforiniai pasakymai buvo klasifikuojami į konceptualiųjų metaforų grupes. Didžiausią metaforų dalį sudaro metaforiniai pasakymai, suponuojantys požiūrį į emigraciją ir imigraciją kaip grėsmę ar net priešą. Šią tendenciją galima pagrįsti GAMTOS REIŠKINIO konceptualiąja metafora, kurios leksinė realizacija atskleidžia, kad migracija suvokiama kaip neišvengiama gamtos stichija, o išvykstantys ar atvykstantys į šalį žmonės kaip vientisa masė, srautas ar potvynis. Dažni KARO METAFORĄ suponuojantys pasakymai atskleidžia tokius aspektus, kaip norą susidoroti su migracija, pažaboti imigrantų srautą ar sukurti strategiją prieš emigrantus, norint sumažinti išvykstančių iš Lietuvos žmonių skaičių. Tai, kad tik vienai kalbai būdingi metaforiniai pasakymai sudarė vienetinius atvejus, rodo, kad jų vartojimas galėtų būti publicisto subjektyvus pasirinkimas, pragmatiniai interesai ar stiliaus ypatybės. Galima būtų teigti, kad tyrimas patvirtina kognityvistų teiginį, jog metafora yra pažinimo priemonė, atskleidžianti mūsų mąstymą apie migraciją, nepriklausomai nuo kalbos. [Iš leidinio]

ENThe study aims at investigating conceptual EMIGRATION and IMMIGRATION metaphors and their linguistic manifestations in the British and Lithuanian press articles. The investigation has been carried out in the framework of the conceptual metaphor theory as well the frequency count principle and cross-linguistic comparison have been applied. Of the five types of cross-linguistic conceptual metaphors, the most common source domains include: NATURAL FORCE relating to FLUID and WAR. Language-specific realization of EMIGRATION and IMMIGRATION metaphors manifested some interesting culture specific peculiarities. When conceptualising immigration, English seems to give preference to linguistic metaphors implying inflow of water. Lithuanian linguistic metaphors, on the other hand, have revealed the conception of emigration in terms of water flowing outwards. Moreover, Lithuanian data have demonstrated the tendency to foreground the problem of the scope of emigration through a whole spectrum of source domains (e.g. FASHION, REBUS). Overall, the results have demonstrated a strong tendency towards metaphorical reasoning about both emigration and immigration, which allows concluding that these metaphors are well entrenched in both Lithuanian and British press. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22130
Updated:
2018-12-17 12:30:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: