Konceptualioji kelio metafora Lietuvos rinkimų diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualioji kelio metafora Lietuvos rinkimų diskurse
Alternative Title:
Conceptual metaphor of the road in the Lithuanian election discourse
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 51-64
Keywords:
LT
Diskursas; Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora.
EN
Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Discourse.
Summary / Abstract:

LTBet koks diskursas, pasak M. Focault, ne tik atskleidžia, bet ir nuslepia tam tikras intencijas, motyvus ir troškimus. Tai pasakytina ir apie politinį diskursą. Vienas iš galimų būtų atskleisti užslėptus motyvus ir intencijas yra konceptualiųjų metaforų analizė kognityvinės lingvistikos rėmuose. Šio darbo tikslas – pažvelgti kokiu būdu pagrindinė konceptualioji metafora POLITIKA – TAI KELIONĖ freimų teorijos aspektu struktūruoja politinį diskursą. 2000 metų Lietuvos Seimo rinkimų kampanijų diskurso kognityvioji lingvistinė analizė atskleidė tam tikrus panašumus ir skirtumus Konservatorių partijos diskurse labiausiai išplėtota kelio krypties dalis. „Geri“ politiniai keliai tapatinami su nepriklausomybės/demokratijos, reformų ir NATO/Europos Sąjungos kelių kryptimis, „blogi“ – su keliavimu į Rytų erdvę. Socialdemokratinės koalicijos diskurse stipriausiai pabrėžiama kelionės freimo dalis – kliūtys kelyje. Kliūtys jų yra suvokiamos kaip konservatorių valdymo metu padarytos taisytinos klaidos. Nagrinėjamame diskurse konceptualioji metafora turi retorinį poveikį: šia metafora politikai bando įtikinti rinkėjus, kad jie žino, kaip pasiekti šalies ir visuomenės gerovę. Tai, kalbant pragmatikos terminais, leidžia atsirasti direktyvai: Išrinkite mane, nes teisingu keliu tik aš galiu jus nuvesti.Reikšminiai žodžiai: Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora; Diskursas; Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Discourse.

ENThe present article focuses on the 2000 election discourse in Lithuania on the basis of conceptual metaphor theory within the framework of cognitive linguistics. Assuming that conceptual metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action, the article investigates the conceptual metaphor POLITICS IS A JOURNEY in the election discourse of the Conservative Party and Social-democratic Coalition. The results revealed that both political parties used this metaphor but put emphasis on different things. The Conservative party foregrounded the goal of the journey to be achieved - the European Union and NATO - while the Social-democratic Coalition underlined overcoming of obstacles on the road. According to the realisation character of the conceptual metaphor in different discourses, we can judge about real aims and attitudes of the politicians. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1305
Updated:
2018-12-17 11:34:00
Metrics:
Views: 68    Downloads: 15
Export: