Emocinė-ekspresinė leksika kaip kalbinė politikų portretų kūrimo priemonė naujienų portale delfi.lt

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinė-ekspresinė leksika kaip kalbinė politikų portretų kūrimo priemonė naujienų portale delfi.lt
Alternative Title:
Emotive-expressive lexis as a linguistic mean of creating politics' portraits on the news portal delfi.lt
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2016, 89, 1 pdf (15 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emocinė-ekspresinė leksika; Internetinė žiniasklaida; Metaforiniai daiktavardžiai; Naujažodžiai; Politikų portretai; Publicistinis stilius; Socialiniai antiherojai; Stilistika; Tradiciniai frazeologizmai; Uzualieji naujadarai; Emotive-expressive lexis; Internet media; Metaphoric nouns; Neologisms; Politic's portraits; Publicistic style; Social antiheroes; Stylistics; Traditional phraseologisms; Usual neologisms.
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Medijos / Media; Naujažodžiai; Publicistinis stilius; Socialiniai antiherojai; Stilistika; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Uzualieji naujadarai.
EN
Emotive-expressive lexis; Neologisms; Politic's portraits; Publicistic style; Social antiheroes; Stylistics; Usual neologisms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama naujienų portale delfi.lt nuo 2012 m. spalio iki 2014 m. birželio mėn. ir nuo 2015 m. rugsėjo iki 2016 m. birželio mėn. paskelbtų straipsnių emocinė-ekspresinė leksika, kuria apibūdinami Lietuvos politikos veikėjai (iš viso surinkti 464 vartosenos pavyzdžiai). Straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip ir kokia emocine-ekspresine leksika kuriami politikų portretai (t. y. kokios charakterio savybės ir elgesys). Internetinei žiniasklaidai tapus manipuliacijos šaltiniu, pastebimas ryškus polinkis kone visus Lietuvos politikus parodyti kaip socialinius antiherojus. Vienas iš būdų, formuojančių visuomenės nuomonę, – manipuliavimas emocine-ekspresine leksika. Išnagrinėjus dalį naujienų portale delfi.lt pateikiamų straipsnių, buvo išsiaiškinta, kad naudojantis emocine-ekspresine leksika kuriami neigiami politikų portretai: politikai išjuokiami dėl jų ryžtingumo stokos ir nenoro priimti visuomenei svarbių sprendimų; parodoma, kad politikai nesugeba valdyti valstybės ir nemoka rinkėjams paaiškinti politinių procesų; formuojamas neatsakingų ir amoralių politikų įvaizdis. Būdingiausios emocinės-ekspresinės leksikos rūšys, kurias naujienų portalo delfi.lt žurnalistai naudoja neigiamam politikų portretui kurti, yra vaizdingieji veiksmažodžiai ir jų formos, tradiciniai frazeologizmai, metaforiškieji daiktavardžiai ir uzualiniai naujadarai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the emotive-expressive lexis describing Lithuanian politics used in the articles published on the news portal delfi.lt from October 2012 to June 2014 and from September 2015 to June 2016 (in total, 464 instances of use were selected). The article aims to determine how the politics' portraits (i.e. character traits and behaviour) are created and what emotive-expressive lexis is used. As the internet media has become a means of manipulation, there has been a marked tendency to represent almost all Lithuanian politics as social antiheroes. One of the ways to form the society's opinion is manipulation through emotiveexpressive lexis. The analysis of some articles published on the news portal delfi.lt showed that emotiveexpressive lexis is used in creating negative portraits of politics: they are ridiculed for lack of resolution and reluctance to adopt decisions relevant to society and described as unable to govern the state and explain political processes to electors; an image of politics as irresponsible and immoral is created. Figurative verbs and their forms, traditional phraseologisms, metaphoric nouns, and usual neologisms are the most characteristic types of emotive-expressive lexis used by the journalists of the news portal delfi.lt to create the negative portrait of politics. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66273
Updated:
2021-03-10 10:21:21
Metrics:
Views: 35    Downloads: 14
Export: