Eksperimentinės komutacijos metodas dialektologijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eksperimentinės komutacijos metodas dialektologijoje
Alternative Title:
The Method of experimental commutation in dialect science
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 21-25
Keywords:
LT
Minimalioji pora; Audicinis eksperimentas; Auditoriai; Diktoriai; Fonologinė opozicija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas eksperimentinės komutacijos metodas dialektologijoje - jo svarbiausi aspektai ir trūkumai. Eksperimentinės komutacijos metodas gimė siekiant patikslinti neryškiai besiskiriančius, skirtingai suvokiamus ir interpretuojamus fonetikos ir fonologijos reiškinius. Nykstantys ar naujai atsirandantys fonetikos ir fonologijos elementai būdingi tik daliai kalbinės bendruomenės. Tokių nestabilių šnekos elementų statusą bandoma išsiaiškinti audiciniais eksperimentais. Eksperimento metu auditoriams pateikiami fonetiniai kvazihomonimai, kurie skiriasi tik vienu garsu ir turi nevienodą leksinę ar gramatinę reikšmę. Aptarus audicinius eksperimentus autoriaus daroma išvada, kad eksperimentai dėl ydingos metodikos dirbtinai išryškina šnekos ypatybes, galinčias nesiskirti natūralioje kalboje. Siekiant patikrinti audicinių eksperimentų rezultatus ir išvengti įtakos, tikslinga atlikti tik gerai mokančių tarmę apklausą. Ištyrus eksperimentų rezultatus teigiama, kad aiškią garsų opoziciją rodo 100-85 proc. teisingų atsakymų.

ENThis article analyses experimental commutation method in dialectology: the main aspects and limitations. Experimental commutation method emerged aiming to clarify similar, but differently perceived and interpreted phonetic and phonologic phenomena. Vanishing or newly formed phonetic and phonologic elements are characteristic only to one part of linguistic society. The status of such unstable elements of speech is tried to examine via audio experiments. During the experiment, phonetic quasi-homonyms, who differ by one sound only but have quite different lexical or grammatical meaning, were delivered to the auditors. After the discussion of the experimental results, the author concludes that experiments, due to wrong techniques, artificially highlight such characters of speech that naturally might not be different. In order to check the results of audio experiments and avoid the influence, it is expedient to survey respondents who know certain dialect very well only. The examination of the results shows that clear opposition of sounds is confirmed with 100-85 percent of correct answers.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6852
Updated:
2013-04-28 16:30:27
Metrics:
Views: 1
Export: