Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis)
Alternative Title:
On the duration of the Lithuanian stressed mixed diphthongs [i] + R in the speech of the young generation
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2015, 1, p. 51-66
Keywords:
LT
Absoliučioji trukmė; Dvigarsis; Eksperimentinė fonetika; Fonetika; Kiekybė; Mišrusis dvigarsis; Santykinė trukmė; Tvirtagalis dvigarsis; Tvirtapradis; Tvirtapradis dvigarsis.
EN
A diphthong with the falling accent; A diphthong with the rising accent; A mixed diphthong; Absolute duration; Diphthong with the falling accent; Diphthong with the rising accent; Experimental phonetics; Guantity; Mixed diphthong; Phonetics; Quantity; Relative duration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas eksperimentinis tyrimas, kurio tikslas – ištirti bendrąją tvirtapradžių ir tvirtagalių [i] + R tipo mišriųjų dvigarsių bei atskirų dvigarsio dėmenų trukmę jaunosios kartos atstovų kalboje ir palyginti gautus rezultatus su anksčiau atliktais lietuvių bendrinės kalbos mišriųjų dvigarsių tyrimų rezultatais. Analizei panaudota du šimtai žodžių porų, kurios instrumentiškai ištirtos PRAAT programa. Gauti rezultatai statistiškai įvertinti Voldo–Volfovico kriterijumi nepriklausomoms imtims. Atlikus šį eksperimentinį tyrimą kelta hipotezė pasitvirtino: jaunosios kartos atstovai neskiria [i] + R tipo tvirtapradžių mišriųjų dvigarsių nuo tvirtagalių. Gauti trukmės rezultatai skiriasi nuo anksčiau atliktų lietuvių bendrinės kalbos dvigarsių tyrimų, kuriais įrodyta, kad tvirtapradžių ir tvirtagalių balsinių ir priebalsinių dėmenų trukmė patikimai skiriasi. Išanalizavus rūpimų dvigarsių ir jų dėmenų absoliučiąją ir santykinę trukmę, galima daryti tokias išvadas: a) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių balsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė nerodo reikšmingo skirtumo; b) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių priebalsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė reikšmingai nesiskiria; c) tvirtagaliai dvigarsiai [im], [in] ilgesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; č) tvirtagaliai dvigarsiai [il], [ir] trumpesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; d) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [il], [ir] ilgesnis yra balsinis dėmuo; e) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [im], [in] ilgesnis yra priebalsinis dėmuo. [Iš leidinio]

ENThe article presents findings from an experimental study aimed at the investigation of the duration of mixed diphthongs and their formants pronounced with the falling and the rising accents by representatives of the young generation of native speakers of Lithuanian. The findings of the study were contrasted with earlier studies of mixed diphthongs in Standard Lithuanian. The analysed data comprises two hundred pairs of words whose instrumental analysis was done using the software PRAAT. The results were statistically validated by Wald-Wolfowitz runs test for independent samples. The experimental study confirmed the hypothesis that speakers of the young generation do not differentiate the falling and the rising accent of [i] + R mixed diphthongs in the stressed position. The data obtained through the experiment is different from earlier finding sin Standard Lithuanian which showed that the duration of vowel and consonant formants in the mixed diphthongs is significantly different. The analysis of the absolute and relative durations of the diphthongs and their formants allows the author to conclude that: a) there is no significant difference in the absolute and relative duration of the vowel of the diphthongs pronounced with the falling and the rising accents; b) the duration of the consonant formants of the diphthongs is not significantly different when they are pronounced with the falling and the rising accents; c) the diphthongs [im], [in] pronounced with the rising accent are longer than those pronounced with the falling accent; d) the diphthongs [il], [ir] pronounced with the rising accent are shorter than those pronounced with the falling accent; e) the vowel formant is longer than the consonant in the diphthongs [il], [ir] pronounced with the falling and the rising accents; f) the consonant formant is longer than the vowel in the diphthongs [im], [in] pronounced with the falling and the rising accents. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58372
Updated:
2018-12-17 14:00:36
Metrics:
Views: 57
Export: