Tarptautiniai žodžiai lietuviškoje reklamoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautiniai žodžiai lietuviškoje reklamoje
In the Book:
Reklamos kalba / sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 14-32
Keywords:
LT
Reklama; Reklaminė kalba; Tarptautiniai žodžiai; Vardas.
EN
Advertisement language; Advertising; Internationalism; Internationalisms; Name.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos dabartinių įmonių pavadinimų, vardyno ypatumai. Gausiai pateikiama konkrečių iš svetimžodžių padarytų pavadinimų ir vardų pavyzdžių. Pastebima tendencija nuo lietuvybės gręžtis į svetimybę. Iš dalykų, kurių nėra pavykę visai atsisakyti pavadinimų daryboje, likusios vyriškosios giminės galūnės -as, -is, -us. Nors po visą šalį pasklidę ir lietuviški įmonių vardai, Lietuvos ir sostinės įvaizdį formuoja tokie pavadinimai, kaip Liturimex, Interlita, Ergo Lietuva, Reval Hotel Lietuva, Forum Palace, Norfa, Maxima, Akropolis ir pan. Svetimajam Lietuvos įmonių vardynui dirvą rengė ir kelis dešimtmečius plitęs nelietuviškas lietuvių vardynas. Šito vardyno santykis, iš vienos pusės, su tradiciniu lietuvišku ir krikščionišku lietuvių asmenų vardynu, iš kitos pusės – su įmonių vardynu, taip pat su bendriniu žodynu, autoriaus teigimu, sukuria tikrai makaronišką vaizdą. Fascinacinio tarptautinio žodyno poveikis kalbai – netiesioginis, foninis, tačiau gali būti pavojingas. Fascinacinio žodyno lietuvinimas turi būti programiškai apgalvotas ir skatinamas. Informacinio tarptautinio žodyno poveikis kalbai yra tiesioginis. Pats jis dabar imamas ne iš tradicinės pavyzdinės vartosenos, o tiesiogiai verčiama iš europinių pavyzdžių (pvz. integruota funkcija, procesų kompleksas). Tokia reklamos kalba yra ne tik pati ydinga, bet ir pavojinga visai lietuvių kalbai.

ENThe article analyses the features of the names of present-day companies. A lot of specific examples of the names that were derived from foreign words are given. The tendency to turn from Lithuanian identity to a foreign one is noticed. One of the features that failed to disappear from the formation of names is the masculine gender word endings -as, -is, -us. Despite that there are a lot of Lithuanian names of companies in the country; however, the image of Lithuania and its capital is formed by such names as Liturimex, Interlita, Ergo Lietuva, Reval Hotel Lietuva, Forum Palace, Norfa, Maxima, Akropolis and etc. The spread of foreign onomastics was influenced by non-Lithuanian Lithuanian names which appeared in a few decades. According to the author, the relationship between this onomastics and, on the one hand, the traditional Lithuanian and Christian onomastics of persons and, on the other hand, the onomastics of companies and the generic dictionary makes a very macaronic image. The influence of the fascinating international dictionary to the language is indirect, contextual but may be dangerous. The Lithuanianization of the fascinating dictionary shall have a well-considered programme and encouragement. The influence of an informational international dictionary to the language is direct. The words are directly translated from European examples (ex.: integruota funkcija [integrated function], procesų kompleksas [complex of processes]) instead of taking them from the traditional exemplary use. This kind of advertisement language is not only faulty but dangerous to the whole Lithuanian language as well.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31984
Updated:
2014-06-09 16:00:08
Metrics:
Views: 13
Export: