Pragmatinė lingvistinė reklamos teksto analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pragmatinė lingvistinė reklamos teksto analizė
Alternative Title:
Pragmatic linguistic analysis of an advertising text
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Reklama / Advertising.
Summary / Abstract:

LTPragmatinės lingvistikos požiūriu reklamos tekstas yra informacinis-persvazinis šnekos aktas, tiksliau – tokio akto padarinys. Savo ruožtu reklamos aktą (makroaktą) sudaro mikroaktai. Būdingi yra 1) konstatavimo, 2) gyrimo ir/arba gyrimosi, 3) raginimo (įkalbinėjimo), 4) patarimo, 5) siūlymo (rekomendavimo), 6) garantijos (pažado, įsipareigojimo), 7) mandagumo mikroaktai. Mikroakto pavadinimas kartu įvardija ir pasakymo komunikacinę intenciją (pragmatinę funkciją). Reklamos tekstą paprastai sudaro keli mikroaktai, įvairus būna jų išdėstymas, hierarchija, vaidmuo. Siekiant išsamesnės, visapusiškesnės reklamos teksto analizės, pragmatinį lingvistinį požiūrį tikslinga sieti su stilistiniu požiūriu į kalbinę raišką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komuitikacinė intencija; Komunikacinė intencija; Makroaktas; Mikroaktas; Pragmatinė funkcija; Reklamos tekstas; Šnekos aktas; Act o f speech; Act of speech; Advertising text; Communicative intention; Macro-act; Micro-act; Pragmatic function.

ENFrom the viewpoint of pragmatic linguistics, an advertising text is an informing-persuading speech act, to be more precise, the result of such act. In its turn, the act of advertising (macro-act) is made up of micro-acts. The most characteristic micro-acts are to: 1) state, 2) praise and/or boast, 3) encourage, 4) advice (suggest), 5) tender (recommend), 6) guarantee (promise), 7) be polite. The way a micro-act is named defines the communicative intention (pragmatic function) of an utterance. One or several micro-acts can form an advertising text; their sequencing, hierarchy and role may vary. In order to provide a more comprehensive analysis of advertising texts, it might be expedient to link the pragmatic linguistic viewpoint with the stylistic approach towards language expression. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25804
Updated:
2013-05-27 16:15:30
Metrics:
Views: 143
Export: