Prototipų teorija ir semantika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prototipų teorija ir semantika
Alternative Title:
Prototype theory and semantics
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 17, p. 11-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kognityvinis požiūris į reikšmę; Prasmė; Prototipas; Prototipų teorija; Reikšmė; Semantika; Struktūrinis požiūris į reikšmę; Cognitive conception of meaning; Meaning; Prototype; Prototype Theory; Prototype teory; Semantics; Structural conception of meaning.
Keywords:
LT
Kognityvinis požiūris į reikšmę; Prasmė; Prototipas; Prototipų teorija; Reikšmė; Semantika / Semantics; Struktūrinis požiūris į reikšmę.
EN
Cognitive conception of meaning; Meaning; Prototype teory; Prototype Theory; Prototype; Semantics; Structural conception of meaning.
Summary / Abstract:

LTSiekiant aprašyti prototipų teorijos ir semantikos sąsajas straipsnyje pateikiama semantikos moksle taikoma reikšmės samprata. Kognityvinis požiūris į reikšmę atskleidžiamas per prototipų teoriją, todėl straipsnyje apžvelgiama prototipų teorijos ištakos, aptariami esminiai prototipų teorijos bruožai ir atskleidžiama, kaip prototipų teorija gali papildyti reikšmės tyrimus ir pateikti platesnį reikšmės vaizdą. Kalbos mokėjimas reiškia žinojimą, kaip sukurti ir suprasti sakinius, perteikiančius tam tikrą reikšmę. Tam, kad kalba atliktų savo komunikacinę funkciją, žodžiai ar sakiniai (gali būti ir tekstas) turi perduoti tam tikrą žinią (pranešimą). Bendrąja prasme toks žodžių, sakinių ar teksto dalių pranešimas, arba turinys vadinamas reikšme. Mokslas, tiriantis reikšmę arba reikšmės kitimus yra vadinamas semantika ir tiria morfemų, žodžių, žodžių junginių (frazių), sakinių ir diskurso reikšmę, kuri pastaruoju metu suvokiama per kalbos ir mąstymo ryšį. Žodžio reikšmės tyrimas priklauso nuo požiūrio į reikšmę. Lietuvoje ilgą laiką vyravo struktūrinis požiūris į reikšmę, kada analizuojami sintagminiai ir paradigminiai žodžių tarpusavio santykiai ir jais perteikiama reikšmė, tačiau pastaruoju metu pereinama prie kognityvinio požiūrio į reikšmę, kada žodžio reikšmė tiriama per kalbos ir mąstymo ryšį. Tačiau struktūrinis ir kognityvinis požiūriai į reikšmę yra retai siejami ir derinami vienas su kitu, todėl šiame straipsnyje ir siekiama aptarti struktūrinio ir kognityvinio požiūrių sąsajas, pasitelkiant prototipų teoriją.

ENThe meaning of words has been a focus of scientific investigations since Ancient times; however, at the moment the issues of meaning have become the focus of semantics, lexicology, lexicography, cognitive linguistics and other sciences. The study of meaning within Lithuanian context has been based on the structural conception of meaning with much attention to semantic component analysis. Such a conception of meaning has been currently criticized and changed by a cognitive perception of meaning that came to Lithuania from the West. The cognitive conception criticizes the structural one, as structural research on meaning does not provide a full scope of it. Both approaches to meaning within the Lithuanian context do not negate each other; however, no attempts to combine both approaches together have ever been noticed as the structural approach is regarded to be more advantageous. Having examined both structural and cognitive approaches to meaning, it was noticed that both approaches can complement one another and thus provide a more comprehensive view of meaning. Therefore, the article attempts to discuss the relationship of semantics and cognitive linguistics through prototype theory. In order to do this, various approaches to meaning applied are described. Further on, the origin of prototype theory and its development from Aristotle to Rosch are displayed, as well as the main features of the prototype theory are discussed. The last chapter on the prototype theory and semantics aims at finding the connections of both approaches, indicating the way they could extend the perception of meaning. [text from author]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28340
Updated:
2018-12-17 12:49:15
Metrics:
Views: 60    Downloads: 14
Export: