Rinktiniai raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinktiniai raštai / Valerija Ramonaitė
Editors:
Maskuliūnienė, Džiuljeta, sudarymas [com]
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010.
Pages:
415 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 5
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Valerijos Ramonaitės mokslinės aukštumos ir aukštumėlės — Katedros kolegę prisimenant — Valerijos Ramonaitės nuotraukų retrospektyva — Valerijos Ramonaitės darbai — Epitetai. Palyginimai (Mokymo priemonė studentams) — Epitetas. Epitetas ar loginis pažyminys. Epiteto pažymimasis objektas. Epitetas ir sakinio dalys. Epiteto reiškimas. Epitetų rūšys — Palyginimas. Paprastieji palyginimai. Išplėstiniai palyginimai. Frazeologiniai palyginimai. Palyginimai – kitų tropų pagrindas — Epiteto ir palyginimo santykiai — Epitetai, palyginimai ir kontekstas — Estetinė epiteto ir palyginimo funkcija — Epitetai, palyginimai ir kūrinio metodas — Sutrumpinimai – Literatūra.
Keywords:
LT
Epitetas; Fonika; Kalbos ritmas; Palyginimas; Proza; Prozos rimas; Stilius.
EN
Comparison; Epithet; Language rhythm; Phonics; Prose; Rhythm of prose; Simile; Style.
Summary / Abstract:

LTValerijos Ramonaitės (1928-2007) „Rinktiniuose raštuose“ norima sutelkti svarbiausią mokslininkės palikimą, parodyti jos mokslinių tyrinėjimų kryptingumą, svarumą. Ji ligi šiol tebėra ryškiausia prozos ritmo tyrėja Lietuvoje, jos darbai aktualūs ne tik literatūrologams, bet ir kalbininkams. Todėl čia publikuojamas visas disertacijos „J. Baltušio romano „Parduotos vasaros“ ritmas kaip stiliaus faktorius“ (1981) tekstas. Taip pat publikuojama studentams ir dėstytojams aktuali mokymo studija „Epitetai. Palyginimai“ (1972). Kitame šios knygos skyriuje pateikiami atrinkti Valerijos Ramonaitės mokslo ir metodikos straipsniai, recenzijos. Daugiausia yra straipsnių, skirtų prozos ritmo ir stilistinei analizei, keletas - eilėraščio nagrinėjimo aspektams. Leidinio pabaigoje pateikiama išsami Valerijos Ramonaitės bibliografija. Knygą pradeda Valerijos Ramonaitės gyvenimo kelią ir darbus apžvelgiantis Džiuljetos Maskuliūnienės straipsnis ir Valerijos Ramonaitės ilgamečio kolegos profesoriaus Broniaus Prėskienio atsiminimai. Publikuojama ir pluoštas Valerijos Ramonaitės nuotraukų, kitų iliustracijų. Medžiaga „Rinktiniuose raštuose“ publikuojama laikantis chronologijos principo. Valerijos Ramonaitės tekstuose niekas nekeista.

EN“Rinktiniai raštai” [Selected Writings] by Valerija Ramonaitė (1928–2007) aims to concentrate the major heritage of the scholar and show the purposefulness and weightiness of her scientific research. To date she has remained the most prominent researcher of the prose rhythm in Lithuania; her works are relevant not only to literary scientists, but also to linguists. Therefore, the book publishes the whole text of the PhD thesis “The Rhythm of J. Baltušis’ Novel “Parduotos vasaros” [The Sold Summers] as a Style Factor” (1981). The study “Epitetai. Palyginimai” [Epithets. Similes] (1972) relevant to students and teachers is also published here. Another chapter of the book presents the selected scientific and methodology articles and reviews by Ramonaitė. The majority of articles focus on the analysis of the prose rhythm and the stylistic analysis, and several articles explore the aspects of poetry analysis. The publication ends with an exhaustive bibliography of Ramonaitė. The book starts with the article by Džiuljeta Maskuliūnienė, which gives an overview of Ramonaitė’s life and works, and the memoirs of Professor Bronius Prėskienis, the colleague of Ramonaitė. A number of Ramonaitė’s pictures and other illustrations are published. The material is published in “Rinktiniai raštai” in accordance with the principle of chronology. Nothing has been changed in the texts of Ramonaitė.

ISBN:
9786094300158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39853
Updated:
2018-02-05 12:37:40
Metrics:
Views: 21
Export: