Cross-cultural virtual group work: cooperation vs. collaboration : (case of project ‘X-Culture’)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cross-cultural virtual group work: cooperation vs. collaboration: (case of project ‘X-Culture’)
Alternative Title:
Tarpkultūrinis virtualus grupinis darbas: kooperacija ir bendradarbiavimas: (akademinio projekto "X-Culture" atvejo analizė)
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2015, Nr. 2 (88), p. 66-88
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Kooperacija; Kooperacija ir bendradarbiavimas; Tarpkultūrinė komunikacija; Virtuali aplinka; Co-operation; Co-operation and collaboration; Collaboration; Cross-cultural communication; Virtual setting.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Kooperacija; Kooperacija ir bendradarbiavimas; Tarpkultūrinė komunikacija; Virtuali aplinka.
EN
Collaboration; Co-operation and collaboration; Co-operation; Cross-cultural communication; Virtual setting.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas - nustatyti, kada kooperacija ir bendradarbiavimas turėtų būti naudojami tarpkultūrininiame virtualiame komandiniame darbe. [...] Straipsnyje pateikiamas teorinis modelis, kuris sujungia procesus: grupės virsmą komanda ir kooperavimosi perėjimą į bendradarbiavimą. Teorinis modelis pagrįstas penkiomis grupės transformavimosi pakopomis: formavimas, idėjų ir normų išgryninimas, užduočių atlikimas ir grupės išsiskirstymas (Tuckman stages of group development, n.d.), modelyje išskiriami pagrindiniai uždaviniai, tik sėkmingas ir nuoseklus šių uždavinių įgyvendinimas leidžia žingsnis po žingsnio grupei virsti komanda bei pasiekti bendradarbiavimą. Užtikrinti uždavinių įgyvendinimą, prieš kooperavimosi virsmą bendradarbiavimu tarpkultūrinėje virtualioje aplinkoje, svarbu turėti mokymus apie tarpkultūrinį bendravimą, technologinius darbo aspektus virtualioje komandoje ir konfliktų valdymą. Sudarytas teorinis modelis pabrėžia, kad mokymai apie sritis, kurios išskiriamos, kaip pagrindiniai iššūkiai tapkultūrinės komandos darbui virtualioje aplinkoje, turėtų užkirsti kelią trukdžiams sėkmingam bendradarbiavimui pasiekti. [...] Išnagrinėta teorinė medžiaga leido daryti prielaidą, kad kooperacija gali virsti bendradarbiavimu tarp normų išgryninimo ir veikimo stadijų (Holtzman and Anderberg, 2011). Projekto „X-Culture“ atveju sėkmingai šis perėjimas buvo įvykdytas tik nedaugelio. Dėl šios priežasties yra svarbu daugiau dėmesio skirti pirmoms grupės formavimo pakopoms ir su šių procesų svarba supažindinti visus dalyvius. Apibendrinant galima teigti, kad projekte „X-Culture“ aptinkami visi mokslinėje literatūroje bei modelyje pagrįsti procesai, tačiau kai kurie procesai reikalauja daugiau dėmesio ir moderacijos iš išorės. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to determine when co-operation and when collaboration should be used during cross-cultural virtual group work. For this purpose various concepts are analyzed: cross-cultural communication, virtual setting, co-operation and collaboration. An empirical quantitative research is conducted for the worldwide academic project ‘X-Culture’. Conducted research summarises the conclusions about theory’s applicability in practice. Analysis reveales that majority of processes indicated in scholarly literature, as key aspects leading to collaboration throughout group development stages, are present in ‘X-Culture’ project. This research reveals the main differences between cooperative and collaborative group work, explaining the outcomes of both. In addition, it explains which one is applicable grounded on desired goals. Moreover, the concepts are linked to cross-cultural processes. Theoretical significance of the paper underlines the importance of building projects via collaborative or cooperative tasks considering desired goals. Practical significance offers guidelines for professional and academic institutions that organize virtual cross-cultural group work. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.88.2.12739
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55188
Updated:
2019-01-16 12:32:36
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: