Organizacinių pokyčių valdymo teorijos: lyginamoji analizė, vertinimas ir taikymo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinių pokyčių valdymo teorijos: lyginamoji analizė, vertinimas ir taikymo ypatumai
Alternative Title:
Theories of organizational chages management: comparative analysis, evaluation and adaptation
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 13-25
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTLietuvos verslo organizacijoms, iš jų kaimo verslų ir jų infrastruktūros dariniams, įsijungus į Europos ekonominės bendrijos erdvę, ypatingą svarbą įgauna jų ekonominio konkurencingumo problema. Stiprėjant konkurencijai auga būtinybė didinti ir veiklos efektyvumą, kuris tampriai susijęs su atskirų pokyčių organizacijose įgyvendinimu. Organizacinių pokyčių valdymo problema tampa viena iš svarbių tyrimo objektų vadybos žinių erdvėje. Todėl šiuolaikinės vadybos uždavinys – ieškoti ir aktyviai taikyti naujas pokyčių valdymo formas ir metodus ekonominės veiklos srityje. Tai ir sudaro šio darbo tyrimo problemos esmę. Taigi svarbiausias klausimas, su kuriuo susiduria šiandienos verslo organizacijos tiek užsienio šalyse, tiek ir Lietuvoje – tai efektyvus pokyčių valdymas dinamiškos rinkos sąlygomis. Gebėjimas laiku ir reikiamu būdu keistis tampa lemiančiu verslo sėkmę veiksniu. Straipsnyje nagrinėjamos naujos, Lietuvos mokslo erdvėje netyrinėtos įmonių organizacinių pokyčių valdymo teorijos E ir O. Pateikiamas jų skiriamųjų savybių palyginimas. Analizuojamas teorijų taikymas praktikoje, jų sugretinimas, priešpriešos valdymas bei teorijų vertinimas. [Iš leidinio]

ENAfter entrance to EU the Lithuanian business organizations are interference with high competition problem. The possibility to increase efficiency of activity under intensification of competition depends upon the changes in implementation of organization. The problem of organizational changes is connected with it implementation. The management of changes in organization is arising in knowledge management as the essential problem. Eventually, the essential problem of modern management – to seek and implement new forms and methods of changes management in economical activity, and this covers as the substantial fundament of research. Hence, the substantial question for modern organizations in foreign countries and Lithuania – the effective management of changes in dynamic market environment. The current factor of success for entrepreneurship is the ability to change in time and in true way. It is necessary to note, that in foreign countries, especially in USA, Europe and partly in Russia were performed the researches focused to various aspects of management of organizational changes. Besides, Lithuanian scientists are involved in researches about managerial problems of organizational changes – P. Zakarevičius (2006, 2004, 2003), J. Kvedaravičius (2006, 2004, 2002), R. Jucevičius (1998), B. Melnikas (1995).Notable, that the organizational changes have to be managed. The executives of business organizations can plan the changes under the analysis of external environmental tendencies and the requirements of modern market, according the increase flexibility of organization‘s activity, to develop the organization‘ s capabilities to adapt in modern market and to apply new possibilities to business development. Nowadays, the Theory of Management and practical issues tender several implementation models of organizational changes, which project concrete actions to apply change shifts in organization. The modern references about Theory of Changes are presented diametrical opposite concepts about strategies of changes. They cover different preconditions about the goals of changes and can be called the Theories of E and O Changes. The authors of these theories are the researchers of Harvard business school M. Beer and N. Nohria (2000). The research paper is dedicated to finding out the peculiarities and comparatives features of Theory E and O for organizational changes. The research is based on the application of these theories in practical frame, and the collation of theories to define the managerial and assessment decisions. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18223
Updated:
2018-12-17 12:17:45
Metrics:
Views: 110    Downloads: 25
Export: