Žodžių formų vartojimas lietuvių kalbos dalykinio ir publicistinio stilių duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių formų vartojimas lietuvių kalbos dalykinio ir publicistinio stilių duomenimis
In the Journal:
Lituanistica. 2002, Nr. 1, p. 106-117
Keywords:
LT
gramatinės formos; dalykinis stilius; publicistinis stilius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis "Dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynu", kompiuteriniais dalykinio ir publicistinio stilių dažniniais žodynais, parengtais iš 1993-1995 metais išleistų tekstų, nagrinėjama dalykinio stiliaus pagrindinių kalbos dalių ir svarbiausių jų gramatinių kategorijų statistiniai duomenys ir jie lyginami su analogiškais publicistikos duomenimis. Tyrimas parodė, kad dalykinio stiliaus tekstuose dažniausiai vartojama kalbos dalis - daiktavardis (45,27 proc. teksto žodžių), o beveik penktadalis (19,50 proc.) teksto žodžių yra veiksmažodžiai. Abiejuose stiliuose žodyno įvairovę labiausiai lemia dvi tos pačios kalbos dalys - daiktavardis ir veiksmažodis. Atskirų abiejų stilių kalbos dalių lyginimas parodė, kad daugiau skiriasi daiktavardžių, prieveiksmių ir ypač dalelyčių vartojimas. Dalykinio stiliaus tekstuose dažniausiai vartojamas daiktavardžio kilmininko linksnis. Abiejų stilių tekstuose vyrauja daiktavardžio vienaskaita ir vyriškoji giminė, kaip nežymėtieji opozicijų nariai. Veiksmažodžio formų vartojimas dalykiniame ir publicistiniame stiliuose akivaizdžiai skiriasi: publicistikoje daugiau nei pusė veiksmažodžio formų yra asmenuojamos ir jų skaičius tarsi padidėjęs dalyvių, bendraties, padalyvių sąskaita. Dalykinio stiliaus tekstuose dažnesnės esamojo laiko ir asmenuojamosios veiksmažodžio ir dalyvio formos, nei būtojo laiko, ypač tai būdinga neveikiamiesiems dalyviams. Tuo tarpu publicistikos tekstuose daugiau vartojama būtojo laiko, nei esamojo laiko dalyvio formų.

ENOn the grounds of the Frequency Dictionary of Modern Written Lithuanian and its computerised frequency dictionaries of administrative and publicistic styles, a detailed discussion is given to the main parts of speech (nouns, verbs, adjectives) of Lithuanian administrative and publicistic style and to the use of all their grammatical categories. The data obtained are presented in 16 tables. The following conclusions have been drawn: - Noun is the most often used part of speech in Lithuanian administrative style. Almost half (45.27%) of the words in the text are nouns. Almost one third (19.50%) of the words in the text are verbs. - The use of the parts of speech in the administrative and publicistic style is quite similar. Two parts of speech - noun and verb - determine the variety of lexis. - The use of the grammatical categories of the main parts of speech is also quite similar in the styles as compared to an exception for the form of the verbs. Among verbs there are more participles, especially those used in passive voice; the present tense is more characteristic of all verb forms (contrary to publicistic). [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13156
Updated:
2018-12-17 11:01:08
Metrics:
Views: 154    Downloads: 9
Export: