Linksnio kategorijos įsisavinimas : lietuvių kalba kaip gimtoji ir svetimoji

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnio kategorijos įsisavinimas : lietuvių kalba kaip gimtoji ir svetimoji
Alternative Title:
L1 and L2 in Lithuanian: the case for case
In the Journal:
Kalbotyra. 2006, t. 56 (3), p. 122-129
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos (gimtosios) mokymas / Language (mother) teaching; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Pedagogika / Pedagogy; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTKodėl vaikai taip greitai ir be didelių pastangų įsisavina gimtąją kalbą, o užsieniečiai, panorę kalbėti lietuviškai, turi mokytis ne vienerius metus? Kodėl turtingos morfologijos kalbas, pvz., baltų, slavų, vaikai įsisavina lengvai ir greitai, tuo tarpu svetimkalbiams morfemų gausa yra didžiausia kliūtis įveikti kalbos gramatinę sistemą? Įvairių sričių tyrėjai stengiasi atsakyti, kaip yra išmokstama užsienio kalba. Pirmoji grupė yra užsienio kalbų mokytojai, didžiausią dėmesį skiriantys savo mokinių pažangai. Antrieji – vaikų kalbos raidos specialistai – pastebi gimtosios ir užsienio kalbų įsisavinimo panašumus. Trečia grupė – tai lingvistai, naudojantys užsienio kalbos mokymąsi kalbos universalijoms patikrinti. Psicholingvistai domisi kalbos apdorojimo procesu, o sociolingvistai bei antropologai bando atsakyti į klausimus, susijusius su įvairiais socialiniais veiksniais. Šiame darbe bandoma aptarti vaikų ir užsieniečių daromas linksnio klaidas, remiantis vaikų kalbos raidos specialistų požiūriu. Darbo tikslas buvo žvilgterėti ir patyrinėti vaikų ir užsieniečių gramatinių linksnių ir prielinksninių konstrukcijų mokymosi ir vartojimo ypatybes bei trumpai aptarti klaidas. Linksnio kategorija laikoma viena iš sudėtingiausių. Pirmiausia todėl, kad pagal formą ji yra morfologinė, o pagal turinį – sintaksinė-semantinė. Antra – ji daugianarė. Pagrindinė šio tyrimo išvada teigia, kad prielinksninėse konstrukcijose prielinksniai dažnai praleidžiami ankstyvuoju vaikų kalbos įsisavinimo periodu, tačiau užsieniečiai jų nepraleidžia ir vartoja taisyklingai. Jiems daug sunkiau išmokti taisyklingai vartoti linksnių formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos; Mokymasis; Mokymo strategija; Metodai; Klaidų metodas; Linksnis.

ENThe main aim of this study is to determine the main difference in ways Lithuanian category of case was mastered by native-speaking children in their second-third year of age and by adults whose native language is not Lithuanian. The data analysed was the errors and their interpretation that Lithuanian children and non-Lithuanian adults make in using nouns. The category of case is considered to be one of the most complex grammatical categories. This is due to a few reasons: first, the category of case is morphological in form and syntactic in content; second, it enters into multiple oppositions. The use of prepositional phrases shows the tendency for prepositions to be omitted up to the age of two in children’s speech. Children prefer to use the premorpheme a instead of a preposition. The morphological case markers were acquired at an early age but grammatically correct forms of a number of prepositions did not appear until the child was 3 years old. In contrast, non-Lithuanian adults used correct prepositions but the case forms caused difficulties for a long time. It can be assumed that the correct form of case is acquired much earlier than prepositions by children but not by non-native adult speakers. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8811
Updated:
2018-12-17 11:51:08
Metrics:
Views: 55    Downloads: 8
Export: