Vardažodžių, įvardžių ir jų gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos stiliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vardažodžių, įvardžių ir jų gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos stiliuose
Alternative Title:
Usage of nominals and their grammatical forms in lithuanian language styles
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 4, p. 28-44
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis dažniniais lietuvių kalbos skirtingų stilių žodynais, aptariamas vardažodžių ir įvardžių formų vartojimas. Pateikiamos išvados: 1. Vardažodžiai ir įvardžiai moksliniuose, dalykiniuose, publicistiniuose ir beletristiniuose tekstuose atitinkamai užima 63,34 %, 62,34 %, 56,54 % ir 48,25 %. 2. Visiems tekstams būdinga daiktavardiška kalba. Daiktavardžių gerokai mažiau beletristikoje nei dalykiniuose ar moksliniuose stilių tekstuose, o publicistika šiuo požiūriu užima tarsi tarpinę padėtį. 3. Daugiausia būdvardžių vartojama moksliniuose tekstuose, mažiausia – beletristikoje, o įvardžių mažiausiai vartojama moksliniuose tekstuose ir beveik dukart daugiau beletristikoje. 4. Visuose tekstuose vardažodžių giminės formų vartojimas skiriasi nedaug, išskyrus būdvardžių bevardės giminės formas. 5. Visur vienaskaitos formos vartojamos dažniau už daugiskaitos, tai nuo stiliaus nepriklauso. 6. Visų stilių tekstuose lyginamų kalbos dalių linksniai pagal vartojimą skyla į pagrindinę (kilmininko, vardininko, galininko) ir periferinę (vietininko, įnagininko ir naudininko) grupes. Tačiau konkrečių linksnių vartojimas lyginamų stilių tekstuose skiriasi, ypač vardažodžių (išskyrus tik kelintinius skaitvardžius) vardininko ir kilmininko linksnių vartojimas beletristikoje. 7. Aptartų kalbos dalių gramatinių formų vartojimo požiūriu moksliniai ir dalykiniai tekstai yra artimiausi, nuo jų labiausiai nutolusi beletristika, o publicistika užima tarpinę padėtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstynų lingvistika; Lingvistinė statistika; Funkciniai stiliai; Daiktavardis; Būdvardis; Skaitvardis; Įvardis; Giminė; Skaičius; Linksnis; Laipsnis; Įvardžiuotinė forma; Vardažodžiai.

ENBased on different style frequency dictionaries of Lithuanian language, this article looks into the use of object names and forms of pronouns. The conclusions are formulated: 1. Object names and pronouns occupy in scientific, formal, media and fiction texts correspondingly 63,34 %, 62,34 %, 56,54 % and 48,25 %. 2. All texts are distinguished by noun-prone language. There are considerably fewer nouns in fiction than in formal or scientific style texts, meanwhile, media texts in this respect occupy a middle ground. 3. Highest number of adjectives is used in scientific texts, smallest in fiction, and pronouns are least used in scientific texts and used almost twice as often in fiction. 4. In all texts, the use of object names’ gender forms differs only slightly, except for neutral gender form of adjectives. 5. Singular forms are everywhere used more often than plural ones, this does not depend on style. 6. In texts of all styles, comparative cases of language parts according to use fall into either main (genitive, nominative, accusative) or peripheral group (locative, ablative and dative). However, the use of specific cases in comparative texts differ, especially, the use of nominative and genitive of proper nouns (except for numerals) in fiction. 7. From a perspective of the use of discussed grammar forms, scientific and formal texts are most closely related, fiction is most distant part, and media occupies middle ground.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56
Updated:
2018-12-17 11:31:20
Metrics:
Views: 191    Downloads: 29
Export: