Mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų vadybos strategijos vaizdinių psichosemantika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų vadybos strategijos vaizdinių psichosemantika
Alternative Title:
Psychosemantics of management strategy notions by schools principals and vice principals
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 2 (23), p. 103-110
Keywords:
LT
Kategorijų reitingas; Kokybinė (hermeneutinė) turinio analizė; Mokyklų vadyba; Psichosemantika; Taksonomija; Vadybos strategijos vaizdiniai; Vidinė struktūra.
EN
Inner structure of categories; Management strategy notions; Psycho-semantic; Psychosemantic; Qualitative (hermeneutic) content analysis; Rating of categories; School management; Taxonomic of categories; Taxonomy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami konkretaus švietimo vadybos diagnostikos tyrimo, atlikto derinant kokybinius ir kiekybinius metodus, rezultatai. Vadybos diagnostika realizuojama konkrečios organizacijos - bendrojo lavinimo mokyklos - lygmenyje. Mokslinės informacijos šaltinis - 187 vadovų nuomonė apie mokyklų vadybos tobulinimą Tyrimo metodinė bazė grindžiama respondentų apklausa anoniminiu atviro tipo klausimynu. Pradiniame tyrimo etape, kategorizuojant „laisvus atsakymus", taikyta kokybinė (hermeneutinė) turinio analizė. Vėliau, sudarius ir validavus kategorijas, pereinama prie kiekybinės turinio analizės. Pastaroji atveria galimybę, pasitelkiant aprašomosios statistikos, klasterinės ir faktorinės bei kontingencinės analizės metodus, ieškoti vadovų nuomonės psichosemantinių darinių reitingo, taksonomijos ir struktūros dėsningumų. [Iš leidinio]

ENResults, obtained from a specific education management diagnostic research, combining quantitative and qualitative methods, are presented in the article. The sphere of management diagnostic implementation is education institutions, i.e. schools. The source of the presented information - opinion of 187 school principals and vice principals opinion about schools management improvement Methodological basis of the research is anonymous survey. At the initial stage qualitative (hermeneutic) content analysis has been used to categorize „free answers". At the following stage, having formed and applied validity of the categories, quantitative content analysis has been made. The latter has given opportunity to formulate lows of psychosemantic derivatives rating, taxonomy and structure applying methods of descriptive statistics and cluster, factor and contingency analysis. The research should be defined as a methodological triangular experiment of qualitative and quantitative content analysis. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42887
Updated:
2019-03-04 08:41:23
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: