The impact of management means upon the improvement of activities of education organisations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The impact of management means upon the improvement of activities of education organisations
Alternative Title:
Vadovavimo priemonių poveikis švietimo organizacijų veiklos tobulinimui
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 138-149
Summary / Abstract:

LTSėkmingas švietimo organizacijai iškeltų uždavinių įgyvendinimas labai priklauso nuo jos valdymo. Šiandieninis vadovas privalo aiškiai suprasti savo organizacijos tikslus, sugebėti išskirti pačias svarbiausias problemas, taikyti naujoves ir neb1žti abejingas pokyčiams. Norint valdyti įvairius procesus vadovui neužtenka turėti tik asmeninių savybių, stipriai sąlygojančių vadovavimo stiliaus pasirinkimų pažinti dirbančių žmonių psichologiją. Vadovas turi gerai išmanyti vadovavimo priemonių (vidinė komunikacija, užduočių delegavimas, darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą konfliktinių situacijų valdymas) poveikį personalo valdymui ir visos organizacijos veiklos tobulinimui. Straipsnyje pateikiami konkretaus švietimo vadybos diagnostinio tyrimo rezultatai. Pagrindinis empirinės informacijos šaltinis tyrime buvo Joniškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų (186 respondentai) nuomonė apie švietimo organizacijų vadovų taikomų vadovavimo priemonių įtaką organizacijos veiklai. Šiame straipsnyje analizuojamas vadovavimo priemonių (vidinės komunikacijos, užduočių delegavimo, konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimų priėmimo) poveikis švietimo organizacijų veiklos tobulinimui. Remiantis teorine analize, atliktas empirinis tyrimas. Išsamiai išanalizuota Joniškio rajono pedagogų nuomonė apie tai, kaip vadovai vadovavimo priemones taiko praktinėje veikloje ir kokią įtaką jos daro švietimo organizacijos veiklai. Tyrimo rezultatai atskleidžia vadovavimo priemonių efektyvaus taikymo priežastis, pagrindinius principus, sąlygas. [Iš leidinio]

ENThe article presents results of a particular diagnostic research on education management. In the research the main source of empiric information was the opinion of teachers in comprehensive schools of Joniškis district (186 respondents) about the impact of management means applied by the heads of education institutions upon the activities of the organization. This article analyses the impact of management means (internal communication, delegation of tasks, management of conflict situations and decision making) upon the development of activities of education organizations. Referring to theoretical analysis, empirical research has been carried out. Opinions of the teachers from Joniškis district about how the heads apply management means in practical activities and what influence they make on the activities of education organization has been analysed in detail. Research results reveal the reasons, main principles and conditions of effective application of management means. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18270
Updated:
2018-12-17 12:17:50
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: