Pedagogų vadybos vaizdinių psichosemantika identifikuojant mokyklos vadybos problemas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų vadybos vaizdinių psichosemantika identifikuojant mokyklos vadybos problemas
Alternative Title:
Psychosemantics of Teachers’ Opinions of Management in Identifying School Management Problems
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 195-200
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami švietimo vadybos diagnostikos tyrimo, atlikto bendrojo lavinimo mokyklose, rezultatai. Mokslinės informacijos šaltinis – 289 mokyklų pedagogų nuomonė apie mokyklos vadybos problemas. Pradiniame tyrimo etape, pirminius teiginius skirstant kategorijomis, buvo panaudota kokybinė turinio analizė bei ekspertinė metodika. Vėliau pereita prie kiekybinės turinio analizės. Pasitelkus aprašomosios statistikos bei klasterinės analizės metodus ieškota pedagogų nuomonės apie mokyklos vadybos problemas, psichosemantinių darinių reitingo, taksonomijos dėsningumų. [Iš leidinio]

ENThe article gives results of the diagnostic study of management in education performed at general education schools. The source of scholarly information is opinions of 289 school teachers about school management problems. The initial stage of the study when original statements were divided by categories used qualitative content analysis and expert methodology. Later the study went on to use quantitative content analysis. Descriptive statistics and cluster analysis methods were used to seek opinions of teachers about school management problems, ratings of psycho-semantic constructs and taxonomic regularities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8213
Updated:
2018-12-17 11:21:06
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: