Mokyklų pedagogų vadybos strategijos vaizdinių ir lūkesčių psichosemantika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų pedagogų vadybos strategijos vaizdinių ir lūkesčių psichosemantika
Alternative Title:
Psycho-Semantics Pertaining to Management Strategy Images and Expectations of School Pedagogues
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 155-164
Keywords:
LT
Mokyklos vadyba; Psichosemantika; Kategorijų reitingas; Struktūros dėsningumai.
EN
Schools management; Psychosemantics; Rating of categories; Consistent of structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami švietimo vadybos diagnostikos tyrimo rezultatai. Tyrimas realizuojamas bendrojo lavinimo mokyklos lygmenyje. Mokslinės informacijos šaltinis – 289 mokyklų pedagogų nuomonė apie mokyklos vadybos tobulinimo perspektyvas. Tyrimo metodinė bazė grindžiama respondentų apklausa anoniminiu atviro tipo klausimynu. Pradiniame tyrimo etape, kategorizuojant „laisvus atsakymus“, buvo panaudota kokybinė (hermeneutinė) turinio analizė bei ekspertinė metodika. Vėliau, sudarius ir validavus kategorijas, pereinama prie kiekybinės turinio analizės, kuri atveria galimybę, pasitelkiant aprašomosios statistikos, klasterinės bei kontingencinės analizės metodus, ieškoti pedagogų nuomonės psichosemantinių darinių reitingo, taksonomijos ir struktūros dėsningumų. [Iš leidinio]

ENResults, obtained from a specific education management diagnostic research, combining quantitative and qualitative methods, are presented in the article. Education institutions, i.e. schools, are the sphere of management diagnostic implementation. The source of the presented information – opinions of 289 school teachers about improvement of school management. Methodological basis of the research is an anonymous survey. At the initial stage qualitative (hermeneutical) content analysis has been used to categorise “free answers”. At the following stage, having formed and applied validity of the categories, a quantitative content analysis has been made. The latter has given an opportunity to formulate lows of psychosemantic derivatives rating, taxonomy and structure by applying methods of descriptive statistics and cluster, factor and contingency analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8545
Updated:
2018-12-17 10:50:41
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: