"Knygos nobažnystės" (1653) parengimo kultūrinė aplinka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygos nobažnystės" (1653) parengimo kultūrinė aplinka
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 17 amžius; Jonušas Radvila; Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Evangelikai reformatai / Evangelical Reformed; Knygos / Books; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Religinė literatūra / Spiritual literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos evangelikų reformatų leidinio „Knyga nobažnystės“ parengimo aplinkybės, jo parengimu ir išleidimu besirūpinę žmonės bei klausiama, kodėl ji buvo išleista Kėdainiuose. Žinių apie knygos rengimą teikia nuo 1611 m. išlikusių sinodų ir Žemaitijos bei Užnerio distriktų sesijų protokolai. Šis leidinys (kaip visuma) buvo didžiausias lietuviškas amžiaus leidinys; taip pat ši knyga buvo ženklas, kad Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenėje yra įvykę didelių kultūrinės savimonės pokyčių. XVII a. pirmojoje pusėje LDK evangelikų reformatų bažnyčia lietuviškų leidinių rengimu ir išleidimu buvo vis dar stipriai atsilikusi nuo katalikų, o dėl silpnėjančių evangelikų reformatų bažnyčios pozicijų, imta išnaudoti veiklos galimybes LDK teritorijoje. Kėdainiuose buvo palankios sąlygos ir tinkama atmosfera veikalą lietuvių kalba rengti; tai paskatino Jonušą Radvilą Kėdainius pasirinkti kaip naujai kuriamą spaudos centrą. Lietuviško veikalo rengimu ir spausdinimu rūpinosi mokslo ir literatūros pasaulyje aktyvūs reformatų bažnyčios veikėjai bei su reformatų bažnyčia susiję bajorai. Daroma išvada, kad lietuviškos knygos leidimas bajorų aplinkoje nebuvo atsitiktinis: jos vertę leidybos veikloje dalyvavusieji bajorai suprato, todėl reikėtų keisti istoriografijoje nuolat kartojamą teiginį apie visišką XVII a. Lietuvos bajorų sulenkėjimą. Išleistieji 1653 m. „Knygos nobažnystės“ tekstai buvo pagrindas ir XVIII a., ir XIX a. Lietuvos reformatų lietuviškiems leidiniams, tad šis leidinys – reikšmingas etapas Lietuvos evangelikų reformatų lietuviškų leidinių istorijoje.Reikšminiai žodžiai: Evangelikai-reformatai; Jonušas Radvila; Knyga nobažnystės; Knygos istorija; Knygų leidyba; Kėdainiai; Lietuvių raštija, XVII a.; Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčia; Religinės knygos; Book publishing; Evangelists-reformers; History of a book; Janusz Radziwill; Knyga nobažnystės; Kėdainiai; Lithuanian Evangelical Reformed Church; Lithuanian writing; Publishing; Religious books.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42269
Updated:
2018-12-16 22:35:14
Metrics:
Views: 90    Downloads: 25
Export: