Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 51, p. 115-121
Recenzuojama knyga: Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653 / parengė Dainora Pociūtė. Viln LXIV,[1], 660 p. : faks
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Reformacija; Senoji lietuvių literatūra; Katekizmas; Kėdainiai; Radvila; The Reformation; Old Lithuanian literature; Catechism; Kėdainiai.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamo leidinio - "Knyga nobažnystės krikščioniškos" 1653, faksimilinis leidimas, parengė Dainora Pociūtė (toliau KN) - dėka šis rašto paminklas tapo nesunkiai prieinamas platesniam tyrinėtojų ratui, nes Lietuvos bibliotekose iki šiol buvo tik šio svarbaus XVII a. vidurio šaltinio mikrofilmas bei KN 1684 metais Karaliaučiuje išleistas kontrafakcinis leidimas. Parengėja, atsižvelgdama į tai, jog Švedijoje saugomas KN originalas yra vienintelis šiuo metu žinomas jos egzempliorius, ėmėsi iniciatyvos parengti faksimilinį šio veikalo leidimą, Pastebima, kad leidėjai grįžo prie "tradicinės" senųjų raštų faksimilių leidimo praktikos, palikdami vadinamąjį foną ir visiškai pagrįstai atsisakė kurį laiką propaguoto "modernaus" principo senųjų raštų faksimiles pateikti ne tik be fono, bet dar ir sumažinto formato. Leidinį sudaro Pratarmė ir dvi netolygios dalys – žinomos senosios lietuvių literatūros tyrinėtojos Dainoros Pociūtės parašytas atskirai studijai prilygstantis įvadinis straipsnis Lietuviškosios Bažnyčios knyga ir KN fotografuotinis tekstas. Supažindinusi skaitytojus su KN parengėjais - Steponu Jaugeliu Telega, Samueliu Tomaševskiu, Jonu Božimovskiu bei Samueliu Minvydu - Pociūtė pereina prie knygos sandaros ir svarsto, kiek gi knygų sudaro recenzuojamą konvoliutą. Aprašydama vienintelį šiuo metu žinomą KN egzempliorių, Pociūtė gana detaliai aptaria Upsalos egzemplioriuje esančius lotyniškus ir lenkiškus įrašus, pateikia jų vertimus. Recenzuojamo leidinio straipsnis baigiamas KN popieriaus vandenženklių tyrinėjimo istorijos apžvalga ir Upsalos egzemplioriaus įrišimo aprašymas.

ENThanks to the scientific publication, “Knyga nobažnystės krikščioniškos“ 1653, facsimile edition, prepared by Dainora Pociūtė (hereinafter referred to as KN) become readily available to a wider circle of researchers, since Lithuanian libraries so far possessed only a microfilm and a contra-fact edition KN 1684 published in Königsberg of this important source of the 17th c. Taking into account the fact that the original KN, kept in Sweden, is the only known copy of it, the preparatory took the initiative to publish a facsimile editions of this work. We should note that the publisher went back to the “traditional” patterns of publishing the facsimile copies of the old writings, leaving the so-called background and completely refusing previously advocated the “modern” approach to provide facsimiles of ancient writings, not only without the background, but also in reduced format. The publication consists of the Preface and two uneven parts: the article of well-known researcher of old Lithuanian literature Dainora Pociūtė which is equivalent to a separate study, the book of Lithuanian Church, and the photo copy of KN. After familiarising readers with the organisers of KN, Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Tomaševskis, Jonas Božimovskis, and Samuelis Minvydas, Pociūtė goes to the structure of the book and considers how many books are involved in a convolute being reviewed. Describing the only currently known copy of KN, Pociūtė quite explicitly discusses Latin and Polish notes present in Uppsala copy, and submits their translations. The article ends with the overview of the history of researching watermarks on a paper of the KN, and the description of binding Uppsala copy.

ISBN:
9955475471
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18567
Updated:
2018-12-17 11:23:53
Metrics:
Views: 31    Downloads: 20
Export: