Kai kurie "Sumos evangelijų" ir "Maldų krikščioniškų" tarminiai skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie "Sumos evangelijų" ir "Maldų krikščioniškų" tarminiai skirtumai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 111-121
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTRemiantis A. Jakulio hipoteze apie skirtingų KN dalių autorystę, jo pateikti duomenys tikslinami naudojant sudarytą KN duomenų bazę. Pagal kai kuriuos fonetikos (galūninių e, ė refleksus po sukietinto 1) bei morfologijos (tariamosios nuosakos formas, priežastinių mišriojo tipo veiksmažodžių esamojo laiko struktūrą) skirtumus bandoma tiksliau lokazuoti šių tekstų tarminį pagrindą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; "Knyga nobažnystės"; Autorystės problema; Tarminiai skirtumai; Old texts; "Knyga nobažnystės"; Problem of authorship; Dialectal differences.

ENA. Jakulis held a hypothesis about different authorship of separate parts of „Knyga nobažnystes". This hypothesis is revised using KN morphology database. On a base of some phonetic (the reflex of ending e, ė after hardened /) and morphologic (the forms or conditional mood, the present tense of mixed type causal verbs) differences the background dialect of these parts is localized. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/780
Updated:
2018-12-17 11:32:46
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: