Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios administravimas ir veikla XVII amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios administravimas ir veikla XVII amžiuje
Alternative Title:
Administration and activities of Kėdainiai Evangelical Reformed Church in the 17th century
In the Journal:
Istorija [History]. 2018, Nr. 111, p. 4-35
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis tematiškai skirtas XVII a. LDK kultūros istorijai – nagrinėjami vienos didžiausių protestantų bendruomenių (Kėdainių) valdymo ypatumai: išryškinami Kėdainių valdos protestantiškumo bruožai, Radvilų vaidmuo bažnyčios valdymo procese, analizuojama Kėdainių reikšmė bendroje Vienetos valdymo sistemoje, rekonstruojama Kėdainių bažnyčios svarbiausio valdymo organo – vyresniųjų sesijų – veikla. Tyrimo chronologinės ribos apima 1614–1695 m. laikotarpį, kai Kėdainiai priklausė protestantiškai Radvilų šakai (nuo Kristupo II iki Liudvikos Karolinos Radvilaitės). Tyrimo šaltinių bazė pagrįsta LDK evangelikų reformatų sinodo, Kėdainių dvaro ir Radvilų archyvo Varšuvoje medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administravimas; Distriktas; Evangelikai reformatai; Evangelikų reformatų bažnyčia; Istoriografija; Kėdainiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 17 amžius; Parapija; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Sinodas; Superintendentas; Vieneta; Administration; District; Evangelical Reformed; Evangelical Reformed Church; Evangelical Reformers; Historiography; Kedainiai; Kėdainiai; Parish; Superintendent; Synod; The Great Duchy of Lithuania; The Lithuanian XVII c. history; Unitas.

ENThe article addresses the topic of the 17th century cultural history of the Grand Duchy of Lithuania with a focus on the peculiarities of administration of one of the largest Protestant communities (Kėdainiai). It highlights the features of Protestantism in Kėdainiai estate and the place of the Radziwiłł family in the process of administration of the church; it also analyses the role of Kėdainiai in the general – Unitas (Lith. Vieneta) – administration system and reconstructs the activities of the principal administrative body of Kėdainiai Church – seniors’ sessions. The chronological limits of the research cover the period 1614–1695 when Kėdainiai belonged to the Protestant Radziwiłł family line (from Krzysztof II Radziwiłł to Ludwika Karolina Radziwiłł). The research sources comprise the material of the Evangelical Reformed Synod of the Grand Duchy of Lithuania, Kėdainiai estate and the Radziwiłł Archive in Warsaw. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2018.14
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78291
Updated:
2022-01-21 22:05:11
Metrics:
Views: 114    Downloads: 22
Export: